Senato Kararı Arama

Aranacak Kelime: Toplantı Tarihi:
Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar
26.12.2019 16 2019/154 2019/154-Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi, Alman Dili Eğitimi, Fransız Dili Eğitimi ve Arap Dili Eğitimi Anabilim Dallarının güncellenen EK-7 ders tanımlama formlarının ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
26.12.2019 16 2019/156 2019/156-02 Kasım 2018 tarih ve 30583 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğin “Norm Kadroların Belirlenmesi” başlıklı 4. maddesinin ikinci, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci...
26.12.2019 16 2019/157 2019/157-“Gazi Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi”nin kapatılmasına ve Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasına; “Gazi Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi” Yönetmeliğinin revize edilerek ekteki şekliyle kabulüne ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına...
26.12.2019 16 2019/158 2019/158-Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği kapsamında öğretim elemanlarının faaliyetlerinin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki koşulları sağlayan yayınevlerinin tanınmış ulusal ve uluslararası yayınevi olarak dikkate alınmasına, bu kapsamda oluşabilecek tereddütleri gidermekte Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunun yetkili...
28.11.2019 15 2019/141 2019/141-Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü müfredatının ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
28.11.2019 15 2019/142 2019/142-“Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Programı Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi”nde yapılan değişikliklerin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
28.11.2019 15 2019/143 2019/143-Protokol Komisyonunun 08.11.2019 tarihli toplantısında alınan kararına istinaden, National Cheng Kung Üniversitesi ile Gazi Üniversitesi arasında imzalanan işbirliği protokolünün ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
28.11.2019 15 2019/144 2019/144-Protokol Komisyonunun 08.11.2019 tarihli toplantısında alınan kararına istinaden, National Taiwan University of Science and Technology ile Gazi Üniversitesi arasında imzalanan işbirliği protokolünün ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
28.11.2019 15 2019/145 2019/145-Protokol Komisyonunun 08.11.2019 tarihli toplantısında alınan kararına istinaden, L.N. Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi ile Gazi Üniversitesi arasında imzalanan Mutabakat Zaptının ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
28.11.2019 15 2019/146 2019/146-Protokol Komisyonunun 08.11.2019 tarihli toplantısında alınan kararına istinaden, International University of Kyrgyzstan ile Gazi Üniversitesi arasında imzalanacak olan Mutabakat Zaptının ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
28.11.2019 15 2019/147 2019/147-Protokol Komisyonunun 08.11.2019 tarihli toplantısında alınan kararına istinaden, Kazakh National Pedagogical University named after Abai ile Gazi Üniversitesi arasında imzalanacak olan Mutabakat Zaptının ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
28.11.2019 15 2019/148 2019/148-Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama ve Değerlendirme Yönergesi”nin 7. maddesi gereğince Gazi Eğitim Fakültesi Birim Proje Değerlendirme Grubu üyeliğine Doç. Dr. Ayfer SAYIN’ın seçilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
28.11.2019 15 2019/149 2019/149- Üniversitemiz Senatosunun 14.01.2016 tarih ve 01 (bir) sayılı toplantısında alınan 2016/11 nolu kararı ile kabul edilen “Gazi Üniversitesi Doktora Sonrası Araştırma Programı (DOSAP) Uygulama Yönergesi”nin kaldırılmasına ve “Gazi Üniversitesi Doktora Sonrası Araştırma Programı (DOSAP) Uygulama Esasları”nın ekteki şekliyle...
28.11.2019 15 2019/150 2019/150-“Gazi Üniversitesi Açık Erişim ile Kurumsal Arşiv Politikası ve Uygulama Esasları”nın ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
28.11.2019 15 2019/151 2019/151-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Ek-7 Ders Tanımlama formlarının ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
28.11.2019 15 2019/152 2019/152-“Gazi Üniversitesi Bilim, Eğitim, Sanat, Teknoloji, Girişimcilik ve Yenilikçilik Kurulunun Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönerge”nin 11. maddesinde yapılan değişiklerin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
28.11.2019 15 2019/153 2019/153-28.11.2019 tarihli Bilim, Eğitim, Sanat, Teknoloji, Girişimcilik, Yenilikçilik (Gazi BEST) Kurulunda görüşülen Rektörlük bünyesinde bulunan “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı”, “Enformatik Bölüm Başkanlığı”, “Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı”,...
07.11.2019 14 2019/130 2019/130-“Gazi Üniversitesi Etik Davranış İlkeleri ve Eti̇k Komisyonu Yönergesi”nin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
07.11.2019 14 2019/131 2019/131-“Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim ve Sertifika Programları Uygulama Yönergesi”nin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
07.11.2019 14 2019/132 2019/132-“Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Sınav Yönergesi”nin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.