Senato Kararı Arama

Aranacak Kelime: Toplantı Tarihi:
Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar
25.07.2019 11 2019/87 2019/87- Stratejik Plan Kurul İcra Heyetinin uygun görüşü doğrultusunda alınan 22.07.2019 tarihli Rektörlük oluru ve Gazi Üniversitesi Bilim, Eğitim, Sanat, Teknoloji, Girişimcilik ve Yenilikçilik Kurulu (Gazi BEST)’nun“Gazi Üniversitesi 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı”hakkında 17.07.2019 tarih ve 01 sayılı...
25.07.2019 11 2019/89 2019/89-Eğitim Komisyonunun 09.07.2019 tarih ve 2019/19(04) nolu kararına istinaden, “Gazi Üniversitesi 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi”nin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
25.07.2019 11 2019/90 2019/90-Eğitim Komisyonunun 23.07.2019 tarih ve 2019/20(07) nolu kararına istinaden, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz döneminde ilk kez açılacak olan alan dışı seçmeli derslerin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
25.07.2019 11 2019/91 2019/91-Eğitim Komisyonunun 23.07.2019 tarih ve 2019/20(02) nolu kararına istinaden, Diş Hekimliği Fakültesi 2019-2020 eğitim-öğretim yılı müfredatında yapılan değişikliğin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
25.07.2019 11 2019/92 2019/92-Protokol Komisyonunun 26.04.2019 tarih ve 03 sayılı toplantısında alınan kararına istinaden, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının Gazi Üniversitesi ile akademik işbirliğine ilişkin protokol teklifinin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
25.07.2019 11 2019/93 2019/93-Protokol Komisyonunun 12.07.2019 tarih ve 07 sayılı toplantısında alınan kararına istinaden, Andijon State University’nin Gazi Üniversitesi ile akademik işbirliğine ilişkin protokol teklifinin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
25.07.2019 11 2019/94 2019/94-Protokol Komisyonunun 21.06.2019 tarih ve 06 sayılı toplantısında alınan kararına istinaden, M. Kh. Dulaty Taraz Devlet Üniversitesinin Gazi Üniversitesi ile akademik işbirliğine ilişkin protokol teklifinin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
25.07.2019 11 2019/95 2019/95-Protokol Komisyonunun 21.06.2019 tarih ve 06 sayılı toplantısında alınan kararına istinaden, Gazi Üniversitesi ile Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneği arasındaki işbirlikleri hakkında usul ve esasları düzenlemeye ilişkin protokol teklifinin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
25.07.2019 11 2019/96 2019/96-Protokol Komisyonunun 19.07.2019 tarih ve 08 sayılı toplantısında alınan kararına istinaden, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile Gazi Üniversitesi arasında ODTÜ-Kalkanlı Teknoloji Vadisi (KALTEV) İşbirliği Protokolü teklifinin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
25.07.2019 11 2019/97 2019/97-Üniversitemiz bünyesinde bulunan ve ekli listede belirtilen Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine devredilmesi nedeniyle Yönetmeliklerinin yürürlükten kaldırılmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
25.07.2019 11 2019/98 2019/98-Gazi BEST Kurulunun 17.07.2019 tarih ve 01 sayılı toplantısında alınan 2019/03 nolu kararına istinaden “Işık Temelli Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ITAM)”nin kapatılmasına ve Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasına oybirliği ile karar verildi.
25.07.2019 11 2019/99 2019/99-Gazi BEST Kurulunun 17.07.2019 tarih ve 01 sayılı toplantısında alınan 2019/04 nolu kararına istinaden “Gazi Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi”nin kapatılmasına ve Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasına; “Gazi Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi” adının...
25.07.2019 11 2019/100 2019/100-Gazi BEST Kurulunun 17.07.2019 tarih ve 01 sayılı toplantısında alınan 2019/05 nolu kararına istinaden “Sporda Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araştırma Merkezi”nin kapatılmasına ve Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasına; “Sporda Performans ve Hareket Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezi” adının da “Gazi...
25.07.2019 11 2019/101 2019/101-Eğitim Komisyonunun 25.06.2019 tarih ve 2019/17(06) nolu kararına istinaden, Fen Fakültesi İstatistik Bölümü müfredatına eklenen seçmeli derslerin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
25.07.2019 11 2019/102 2019/102-Enstitüler bünyesinde yer alan disiplinlerarası anabilim dalları ile ilgili yeni atama ve yükseltilme kriterleri belirlenene kadar; -Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan disiplinlerarası anabilim dalları için Mühendislik Fakültesi kriterlerinin, -Bilişim Enstitüsü bünyesinde yer alan disiplinlerarası...
25.07.2019 11 2019/103 2019/103-“Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim Uygulama Esasları” ile “Gazi Üniversitesi Doktora Eğitim-Öğretim Uygulama Esasları”nın ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
04.07.2019 10 2019/82 2019/82-Eğitim Komisyonunun 25.06.2019 tarih ve 2019/17(03) nolu kararına istinaden, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı programlarında açılması planlanan derslere ait ders tanımlama formlarının ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
04.07.2019 10 2019/83 2019/83-Eğitim Komisyonunun 02.07.2019 tarih ve 2019/18(03) nolu kararına istinaden, Teknoloji Fakültesi 2018-2019 eğitim-öğretim yılı yaz okulunda İnşaat Mühendisliği Bölümünde açılacak derslere İNM-331 (Karayolu Mühendisliği) dersinin eklenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
04.07.2019 10 2019/84 2019/84-Eğitim Komisyonunun 02.07.2019 tarih ve 2019/18(04) nolu kararına istinaden, Mühendislik Fakültesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulunda Kimya Mühendisliği ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümlerinde açılacak derslere ekte belirtilen derslerinde eklenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
04.07.2019 10 2019/85 2019/85-Eğitim Komisyonunun 02.07.2019 tarih ve 2019/18(06) nolu kararına istinaden, Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı ders tanımlama formlarının ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.