Senato Kararı Arama

Aranacak Kelime: Toplantı Tarihi:
Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar
09.06.2016 06 2016/59 2016/59- “Gazi Üniversitesi Moleküler Onkoloji ve Kanser Genetiği Uygulama ve Araştırma Merkezi”nin kurulması ve Yönetmelik taslağı görüşüldü. “Gazi Üniversitesi Moleküler Onkoloji ve Kanser Genetiği Uygulama ve Araştırma Merkezi”nin kurulmasına; Yönetmeliğinin ekteki şekliyle kabulüne...
09.06.2016 06 2016/60 2016/60- “Gazi Üniversitesi Risk Yönetimi Rehberi” taslağı hakkında İç Denetim Birim Başkanlığının 25.05.2016 tarih ve E.64752 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. “Gazi Üniversitesi Risk Yönetimi Rehberi”nin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
09.06.2016 06 2016/61 2016/61- 2547 sayılı Kanunun 39. maddesinin son fıkrası hükmüne göre görevlendirilen Öğretim Elemanlarına ödenen ek ders ücretleri hakkında Personel Daire Başkanlığının 01.06.2016 tarih ve E.68097 sayılı yazısı ekinde alınan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı görüşüldü. 2547 sayılı Kanunun 39....
09.06.2016 06 2016/62 2016/62- Üniversitemiz Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığının Görsel Sanatlar Bölümü özel yetenek sınavı başvuru puanı ve öğrenci kontenjanlarına ilişkin teklifi hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 08.06.2016 tarih ve E.70856 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. Üniversitemiz...
09.06.2016 06 2016/63 2016/63- Üniversitemiz Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlığının Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi ve Resim-İş Eğitimi Anabilim Dallarının 2016-2017 eğitim öğretim yılı Özel Yetenek Sınavı Puanlarına ilişkin teklifi hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 07.06.2016 tarih ve E.70654 sayılı yazısı ve ekleri...
09.06.2016 06 2016/64 2016/64- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanlığının Makine Mühendisliği Bölümü ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında yürütülmekte olan (UOLP) programın müfredatına teknik seçmeli ders eklenmesi hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 07.06.2016 tarih ve E.70653 sayılı yazısı ve ekleri...
09.06.2016 06 2016/65 2016/65- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanlığının Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü müfredatında, ders kodlarının 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı ve bundan sonraki dönemler için geçerli olmak üzere 2016/13 sayılı Fakülte Kurul Kararı ekindeki şekliyle değiştirilmesi ve...
09.06.2016 06 2016/66 2016/66- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanlığının, İnşaat Mühendisliği Bölüm müfredatında "E kodlu" olarak yer alan IM473E Su Kaynakları Mühendisliği I ve IM478E Su Kaynakları Mühendisliği II derslerinin ders kodlarının IM473 Su Kaynakları Mühendisliği I ve IM478 Su Kaynakları Mühendisliği II şeklinde...
09.06.2016 06 2016/67 2016/67- Üniversitemiz 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvim Taslağı (Yıllık ve 3 Dönemlik Sistem Uygulayan Birimler Hariç) hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 07.06.2016 tarih ve E.70651 sayılı yazısı ve eki görüşüldü. Üniversitemiz 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvim Taslağının...
09.06.2016 06 2016/68 2016/68- Mesleki Eğitim, Teknik Eğitim, Ticaret ve Turizm Eğitim ve Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültelerinin 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonu olan 15.07.2016 tarihi itibariyle kapatılması ve artık yılını okuyan öğrencilerin durumları görüşüldü. Mesleki Eğitim, Teknik Eğitim, Ticaret ve Turizm Eğitim ve Endüstriyel...
09.06.2016 06 2016/69 2016/69- “Gazi Üniversitesi Etik Komisyonu Yönergesi”nde yapılan değişiklikler hakkında Etik Komisyonunun 27.04.2016 tarih ve E.52992 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. “Gazi Üniversitesi Etik Komisyonu Yönergesi”nde yapılan değişikliklerin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
09.06.2016 06 2016/70 2016/70- “Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” taslağı hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 07.06.2016 tarih ve E.70656 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. “Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin...
09.06.2016 06 2016/71 2016/71- Üniversitemiz Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığının, Moda Tasarımı Bölümü öğrencilerinin eksik kalan AKTS kredilerinin tamamlatılması hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 09.06.2016 tarih ve E.71589 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. Üniversitemiz Sanat ve Tasarım Fakültesi...
09.06.2016 06 2016/72 2016/72- Üniversitemiz Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığının, Tekstil Tasarımı Bölümü öğrencilerinin eksik kalan AKTS kredilerinin tamamlatılması hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 09.06.2016 tarih ve E.71590 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. Üniversitemiz Sanat ve Tasarım Fakültesi...
09.06.2016 06 2016/73 2016/73- Üniversitemiz Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığının, özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarına 2016-2017 eğitim öğretim yılında alınacak öğrenciler için yapılacak olan özel yetenek sınavlarında kullanılacak sınav puanlarına ilişkin teklifi hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın...
09.06.2016 06 2016/74 2016/74- Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığının, özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarına 2016-2017 eğitim öğretim yılında alınacak öğrenciler için yapılacak olan özel yetenek sınavlarında kullanılacak sınav puanlarına ilişkin teklifi hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın...
09.06.2016 06 2016/75 2016/75- Üniversitemiz Adalet Meslek Yüksekokulunun, 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından geçerli olmak üzere ders müfredatında yapılan değişiklikler hakkında ilgili Müdürlüğün 09.03.2016 tarih ve E.31148 sayılı yazısı görüşüldü. Üniversitemiz Adalet Meslek Yüksekokulunun, 2016-2017...
09.06.2016 06 2016/76 2016/76- Üniversitemiz Yükseköğretim Programlarına 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 2016 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) sonuçlarına göre merkezi yerleştirme veya özel yetenek sınavı sonucu alınacak öğrenci kontenjanları konusu görüşüldü. Üniversitemiz Yükseköğretim...
12.05.2016 05 2016/46 2016/46- “Gazi Üniversitesi Sporda Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” taslağı görüşüldü. “Gazi Üniversitesi Sporda Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araştırma Merkezi”nin kurulmasına; Yönetmeliğinin ekteki şekliyle kabulüne ve Yükseköğretim Kurulu...
12.05.2016 05 2016/47 2016/47- “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği” doğrultusunda hazırlanan “Gazi Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönerge” taslağı hakkında Kalite Güvencesi Derecelendirme Ofisinin 11.05.2016 tarih ve E.59250 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. “Yükseköğretim Kalite Güvencesi...