Senato Kararı Arama

Aranacak Kelime: Toplantı Tarihi:
Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar
09.06.2015 05 2015/81 2015/81- “Gazi Üniversitesi Engelli Danışma Birimi Yönergesi”nde değişiklik yapılması hakkında Engelli Danışma Birimi Koordinatörlüğünün 02.06.2015 tarih ve 66530 sayılı yazısı görüşüldü. “Gazi Üniversitesi Engelli Danışma Birimi Yönergesi”nde değişiklik yapılmasının ekteki şekliyle...
09.06.2015 05 2015/82 2015/82- “Gazi Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi”nde değişiklik yapılması hakkında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın 05.06.2015 tarih ve 68524 sayılı yazısı görüşüldü. “Gazi Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi”nde...
09.06.2015 05 2015/83 2015/83- “Gazi Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci ve Misafir Öğretim Elemanı Kabul Yönergesi”nin 6 ıncı Maddesinin 2 inci fıkrasının a bendinin 4 üncü alt bendinde değişiklik yapılması hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 05.06.2015 tarih ve 68091 sayılı yazısı görüşüldü. “Gazi Üniversitesi...
09.06.2015 05 2015/84 2015/84- Yükseköğretim kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 7/2 maddesine göre hazırlanan Gazi Üniversitesi'ne Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yapacak Öğrencilerin Başvurularında Ve...
09.06.2015 05 2015/85 2015/85- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alınan 29/05/2015 tarih ve 29032 sayılı yazıya istinaden; 07 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde "Öğrencilerin kendi memleketlerinde anayasal ve demokratik seçime katılma haklarını kullanabilmeleri için 05-09 Haziran 2015 tarihleri arasında yapılacak ders veya sınavların 10-17 Haziran...
09.06.2015 05 2015/86 2015/86- Üniversitemiz Sanat ve Tasarım Fakültesi Saç ve Güzellik Uygulamaları Bölüm Başkanlığının kapatılması hakkında ilgili Dekanlığın 04.06.2015 tarih ve 67560 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. Üniversitemiz Sanat ve Tasarım Fakültesi Saç ve Güzellik Uygulamaları Bölümünün...
16.04.2015 04 2015/57 2015/57- Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı "Endodonti Uzmanlık Ders Programı"nın yeniden düzenlenmesi hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 14.04.2015 tarih ve 45830 sayılı yazısı görüşüldü. Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı "Endodonti Uzmanlık...
16.04.2015 04 2015/58 2015/58- Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü müfredat programına 2015-2016 eğitim öğretim yılından itibaren "Man Üretim Süreçleri" seçmeli dersinin eklenmesi hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 14.04.2015 tarih ve 45832 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. Üniversitemiz...
16.04.2015 04 2015/59 2015/59- Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama ve Değerlendirme Yönergesi”nin 8. maddesi gereğince Teknoloji Fakültesi Uzmanlar Grubu üyeliğine üye seçimi hakkında Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminin 02.04.2015 tarih ve 40890 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. Gazi Üniversitesi Bilimsel...
16.04.2015 04 2015/60 2015/60- Gazi Üniversitesi Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi” taslağı hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 15.04.2015 tarih ve 46467 sayılı yazısı görüşüldü. Gazi Üniversitesi Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi” taslağının ekteki şekliyle kabulüne...
16.04.2015 04 2015/61 2015/61- Gazi Üniversitesinin, Gazi Vakfının, Gazi Vakfı Eğitim Kurumlarının, Gazi Teknopark ve diğer bağlı birimlerin marka değerini olumsuz etkilemek, kamuoyu nezdinde yıpratmak amacıyla çıkartılan taraflı yayınların tekzip edilmesi ile bununla ilgili açıklayıcı metnin görüşülmesi ve kabul edilen metnin ulusal basında yayınlatılması...
30.03.2015 03 2015/43 2015/43- Gazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödeme Dağıtım Esasları Yönergesi’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılması konusu görüşüldü. Gazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödeme Dağıtım Esasları Yönergesi’nin...
30.03.2015 03 2015/44 2015/44- Gazi Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Beslenme Birimi Yönergesi’nde değişiklik yapılması konusu görüşüldü. “Gazi Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Beslenme Birimi Yönergesi”nde yapılan değişikliğin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar...
30.03.2015 03 2015/45 2015/45- Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinde değişiklik yapılması hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 25.03.2015 tarih ve 36784 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. Üniversitemiz “Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi”nde yapılan...
30.03.2015 03 2015/46 2015/46- Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü bünyesinde bulunan İngilizce Mütercim-Tercümanlık ve Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Hazırlık Sınıflarına 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında 30' ar öğrenci alınması hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 25.03.2015...
30.03.2015 03 2015/47 2015/47- İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Mühendislik Tamamlama Programı öğrencisi Emrah Volkan ÜLKER'in "MEM-413 Korozyon ve Koruma" isimli dersi özel öğrenci olarak Üniversitemiz Teknoloji Fakültesinde alması hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının...
30.03.2015 03 2015/48 2015/48- Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen talepler doğrultusunda Enstitü Kurul Kararında belirtilen Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora programlarının açılması hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 25.03.2015 tarih ve 36694 sayılı yazısı ve...
30.03.2015 03 2015/49 2015/49- Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü Ders Müfredatı 8. yarıyılda alınan seçmeli ders 6 da yer alan (Daha önceden alınan takım ve bireysel spor derslerinden biri seçilecektir.) ibaresinin 2014-2015 Eğitim- Öğretim yılı 2. döneminden itibaren kaldırılması hakkında...
30.03.2015 03 2015/50 2015/50- Üniversitemiz Lisans ve Ön Lisans Programları için Yurt Dışından Öğrenci Başvurularında Kabul Edilen Sınavlar (Tablo 1) ve Ülkeler Başarı Tablosu (Tablo 2)'nda değişiklik yapılması hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 25.03.2015 tarih ve 36775 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. Üniversitemiz...
30.03.2015 03 2015/51 2015/51- Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvuran yabancı uyruklu öğrencilerin kabul edilmesinde ülke kontenjanlarının belirlenmesi konusu görüşüldü. Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvuran yabancı uyruklu öğrencilerin kabul edilmesinde ülke kontenjanlarının ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile...