Senato Kararı Arama

Aranacak Kelime: Toplantı Tarihi:
Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar
15.02.2006 01 2006/02 2006/02- Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi “Resim” bölümüne 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında 15 (onbeş) öğrenci alınması hakkında ilgili Dekanlığın 24.01.2006 tarih ve 06 sayılı yazısı incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi “Resim” bölümüne...
15.02.2006 01 2006/03 2006/03- Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi “Görsel İletişim Tasarımı” bölümüne 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında 15 (onbeş) öğrenci alınması hakkında ilgili Dekanlığın 10.02.2006 tarih ve 14 sayılı yazısı incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi “Görsel...
15.02.2006 01 2006/04 2006/04- Üniversitemiz Türkçe Öğrenim Araştırma ve Uygulama Merkezi Eğitim-Öğretim ve sınav Yönergesinin bazı maddelerinde yapılan değişiklikler hakkındaki ilgili Müdürlüğün 05.01.2006 tarih ve 40 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Türkçe Öğrenim Araştırma...
15.02.2006 01 2006/05 2006/05- Üniversitemiz Kastamonu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi hakkında ilgili Müdürlüğün 29.12.2005 tarih ve 629 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Kastamonu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun Eğitim-Öğretim ve...
15.02.2006 01 2006/06 2006/06- Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin “Başarı Notu” başlıklı 30 maddesi uyarınca, fakülteleri bölümlerinde uygulanacak başarı notlarının, 2005-2006 eğitim-öğretim yılı 2. yarıyılından itibaren değiştirilmesi hakkında ilgili Dekanlığın 26.01.2006 tarih...
15.02.2006 01 2006/07 2006/07- Üniversitemiz Kastamonu Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi hakkında ilgili Dekanlığın 24.01.2006 tarih ve 29 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Kastamonu Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği...
15.02.2006 01 2006/08 2006/08- Üniversitemiz Çorum Mühendislik Fakültesi’nde Gıda Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümlerinin açılması hakkında ilgili Dekanlığın 15.12.2006 tarih ve 1722 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Çorum...
15.02.2006 01 2006/09 2006/09- Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi hakkında ilgili Dekanlığın 30.01.2006 tarih ve 176 Sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
15.02.2006 01 2006/10 2006/10- 20.09.2005 tarih ve 25942 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliğinin 8. maddesi gereğince oluşturulan Gazi Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulunun çalışma esaslarını düzenleyen yönerge...
15.02.2006 01 2006/11 2006/11- Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü müfredat programında seçmeli ders olarak okutulan BİY-456 kodlu Kromozomlar dersinin ders saatinin ve kredisinin değiştirilmesi hakkında ilgili Dekanlığın 30.01.2006 tarih ve 176 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Fen-Edebiyat...
15.02.2006 01 2006/12 2006/12- Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin 13.maddesinde belirtilen özel değerlendirmeli dersler statüsünde dönem içi sınav notu katkı payının %60 dönem sonu sınavı katkı payının ise %40 olarak hesaplanması hakkında ilgili Dekanlığın 30.01.2006 tarih ve 176 Sayılı yazısı ve ekleri...
15.02.2006 01 2006/13 2006/13- Üniversitemiz İnebolu Su Ürünleri Fakültesinde Su Ürünleri Temel Bilimler, Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümlerinin ve Lisans Programının açılması hakkında ilgili Dekanlığın 08.02.2006 tarihli yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü....
15.02.2006 01 2006/14 2006/14- Üniversitemiz İnebolu Su Ürünleri Fakültesine 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren 30 (otuz) öğrenci alınması konusu görüşüldü. Üniversitemiz İnebolu Su Ürünleri Fakültesine 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren 30 (otuz) öğrenci alınmasının kabulüne ve Yükseköğretim...
15.02.2006 01 2006/15 2006/15- Gazi Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Hakkında Yönerge’de yapılacak olan değişiklik konusu görüşüldü. Gazi Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri ile ilgili değişiklikler Senato üyelerinin görüşüne sunularak bir sonraki...
15.02.2006 01 2006/16 2006/16- Üniversitemiz Kastamonu Eğitim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi hakkında ilgili Dekanlığın 08.02.2006 tarih ve 295 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Kastamonu Eğitim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar...
15.02.2006 01 2006/17 2006/17- Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü proje derslerinin 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında (aykırı yarıyıl dersleri) da açılması hakkında ilgili Dekanlığın 30.12.2005 tarih ve 8486 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık...
21.12.2005 06 2005/66 2005/66-Tacikistan Cumhurbaşkanı Sayın İmamali RAHMANOV’a Üniversitemizce “Uluslararası İlişkiler Fahri Doktora Ünvanı” verilmesi hakkında Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığının 05.12. 2005 tarih ve 3826 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Tacikistan Cumhurbaşkanı Sayın İmamali...
21.12.2005 06 2005/67 2005/67-Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yeni ders müfredatının uygulanması hakkınla ilgili Yüksekokul Müdürlüğünün 05.08.2005 tarih ve 564 sayılı yazısı ve eki incelenerek görüşüldü.. Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yeni ders müfredatının uygulanmasının...
21.12.2005 06 2005/68 2005/68- Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun 20.09.2005 tarih ve 2000/13 nolu Komisyon kararı gereğince BAP Yönergesinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması konusu görüşüldü. Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun 20.09.2005 tarih ve 2000/13 nolu Komisyon kararı gereğince BAP Yönergesinin...
21.12.2005 06 2005/69 2005/69- Üniversitemize bağlı “İletişim Araştırmaları Merkezi”nin kurulması ve yönetmeliği konusu incelenerek görüşüldü. Üniversitemize bağlı “İletişim Araştırmaları Merkezi”nin kurulmasına ve Yönetmeliğinin ekteki şekliyle kabulüne ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği...