Senato Kararı Arama

Aranacak Kelime: Toplantı Tarihi:
Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar
31.03.2006 02 2006/24 2006/24- Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çevre Programının adının “Çevre Sağlığı Programı” olarak değiştirilmesi hakkında ilgili müdürlüğün 01.03.2006 tarih ve 108 sayılı yazısı ve eki incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çevre...
31.03.2006 02 2006/25 2006/25- Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümü “TAR 111 Ata.İlk.İnk.Tar.I” dersinin 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında açılması hakkında ilgili Dekanlığın 14.02.2006 tarih ve 956 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz...
31.03.2006 02 2006/26 2006/26- Üniversitemiz Yaz Okulu Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması konusu görüşüldü. Üniversitemiz Yaz Okulu Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde yapılan değişikliklerle ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
31.03.2006 02 2006/27 2006/27- Gazi Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Hakkında Yönerge Taslağı incelenerek görüşüldü. Gazi Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Hakkında Yönerge Taslağı’nın kabulüne oybirliği ile karar verildi.
31.03.2006 02 2006/28 2006/28- Üniversitemize bağlı Çankırı İlinde Güzel Sanatlar Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulması konusu görüşüldü. Üniversitemize bağlı Çankırı İlinde Güzel Sanatlar Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulmasına ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına...
31.03.2006 02 2006/29 2006/29- Üniversitemiz bünyesinde “Gazi Üniversitesi Hasan Ali Yücel Araştırma Merkezi” nin kurulması konusu görüşüldü. Üniversitemiz bünyesinde “Gazi Üniversitesi Hasan Ali Yücel Araştırma Merkezi” nin kurulmasına, Yönetmeliğinin ekteki şekliyle kabulüne ve Yükseköğretim...
31.03.2006 02 2006/30 2006/30- Üniversitemiz Dişhekimliği Fakültesinde 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren zorunlu hazırlık sınıfı açılması hakkında ilgili Dekanlığın 22.03.2006 tarih ve 424 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Dişhekimliği Fakültesinde 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren zorunlu...
31.03.2006 02 2006/31 2006/31- Üniversitemiz Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği programında ikinci öğretim açılması konusu incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği programında ikinci öğretim açılmasının kabulüne...
15.02.2006 01 2006/01 2006/01- Üniversitemiz Gazi Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümü bünyesinde “Makine Resim-Konstrüksiyon” II.Öğretim programı açılması ve 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılında 50 (elli) öğrenci alınması hakkında ilgili Yüksekokulun 31.01.2006 tarih ve 33 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz...
15.02.2006 01 2006/02 2006/02- Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi “Resim” bölümüne 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında 15 (onbeş) öğrenci alınması hakkında ilgili Dekanlığın 24.01.2006 tarih ve 06 sayılı yazısı incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi “Resim” bölümüne...
15.02.2006 01 2006/03 2006/03- Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi “Görsel İletişim Tasarımı” bölümüne 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında 15 (onbeş) öğrenci alınması hakkında ilgili Dekanlığın 10.02.2006 tarih ve 14 sayılı yazısı incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi “Görsel...
15.02.2006 01 2006/04 2006/04- Üniversitemiz Türkçe Öğrenim Araştırma ve Uygulama Merkezi Eğitim-Öğretim ve sınav Yönergesinin bazı maddelerinde yapılan değişiklikler hakkındaki ilgili Müdürlüğün 05.01.2006 tarih ve 40 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Türkçe Öğrenim Araştırma...
15.02.2006 01 2006/05 2006/05- Üniversitemiz Kastamonu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi hakkında ilgili Müdürlüğün 29.12.2005 tarih ve 629 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Kastamonu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun Eğitim-Öğretim ve...
15.02.2006 01 2006/06 2006/06- Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin “Başarı Notu” başlıklı 30 maddesi uyarınca, fakülteleri bölümlerinde uygulanacak başarı notlarının, 2005-2006 eğitim-öğretim yılı 2. yarıyılından itibaren değiştirilmesi hakkında ilgili Dekanlığın 26.01.2006 tarih...
15.02.2006 01 2006/07 2006/07- Üniversitemiz Kastamonu Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi hakkında ilgili Dekanlığın 24.01.2006 tarih ve 29 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Kastamonu Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği...
15.02.2006 01 2006/08 2006/08- Üniversitemiz Çorum Mühendislik Fakültesi’nde Gıda Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümlerinin açılması hakkında ilgili Dekanlığın 15.12.2006 tarih ve 1722 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Çorum...
15.02.2006 01 2006/09 2006/09- Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi hakkında ilgili Dekanlığın 30.01.2006 tarih ve 176 Sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
15.02.2006 01 2006/10 2006/10- 20.09.2005 tarih ve 25942 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliğinin 8. maddesi gereğince oluşturulan Gazi Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulunun çalışma esaslarını düzenleyen yönerge...
15.02.2006 01 2006/11 2006/11- Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü müfredat programında seçmeli ders olarak okutulan BİY-456 kodlu Kromozomlar dersinin ders saatinin ve kredisinin değiştirilmesi hakkında ilgili Dekanlığın 30.01.2006 tarih ve 176 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Fen-Edebiyat...
15.02.2006 01 2006/12 2006/12- Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin 13.maddesinde belirtilen özel değerlendirmeli dersler statüsünde dönem içi sınav notu katkı payının %60 dönem sonu sınavı katkı payının ise %40 olarak hesaplanması hakkında ilgili Dekanlığın 30.01.2006 tarih ve 176 Sayılı yazısı ve ekleri...