Senato Kararı Arama

Aranacak Kelime: Toplantı Tarihi:
Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar
30.03.2015 03 2015/52 2015/52- Gazi Üniversitesi Kent İçi Ulaşım Teknolojileri Erişebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (KUTEM) kurulması ve Yönetmelik taslağı görüşüldü. Gazi Üniversitesi Kent İçi Ulaşım Teknolojileri Erişebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (KUTEM) kurulmasına; Yönetmeliğinin ekteki şekliyle...
30.03.2015 03 2015/53 2015/53- Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Bologna Müfredat paketinde yapılan ders denklikleri hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 27.03.2015 tarih ve 38298 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Bologna Müfredat...
30.03.2015 03 2015/54 2015/54- Aşağıda isimleri belirtilen öğrencilerin 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren Üniversitemiz Fakültelerinde Özel Öğrenci statüsünde eğitim görmeleri hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 27.03.2015 tarih ve 38402 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. Aşağıda isimleri...
30.03.2015 03 2015/55 2015/55- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a, Üniversitemizce “Fahri Doktora” verilmesi konusu görüşüldü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a, “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi” alanında Üniversitemizce “Fahri Doktora” Unvanı...
30.03.2015 03 2015/56 2015/56- 2015-2016 eğitim-öğretim yılında UOLP Montana Ortak Diploma Programına 25 (yirmibeş) kontenjan önerilmesi ve akademik yıl başına öğrenim ücreti olarak Gazi Üniversitesi için 18.000 TL, Montana State Üniversitesi için 18.000 ABD doları olarak belirlenmesi konusu görüşüldü. 2015-2016 eğitim-öğretim...
19.02.2015 02 2015/25 2015/25- Üniversitemiz Kazan Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar Bölümü, Otomotiv Teknolojileri Programına 2015-2016 eğitim öğretim yılı itibariyle 40 (kırk) öğrenci alınması hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının17.02.2015 tarih ve 19600 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. Üniversitemiz Kazan...
19.02.2015 02 2015/26 2015/26- Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı bünyesinde %100 İngilizce eğitim veren Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının açılması hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 17.02.2015 tarih ve 19613 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. Üniversitemiz...
19.02.2015 02 2015/27 2015/27- Üniversitemiz Senatosunun 01.03.2011 tarih ve 03 sayılı toplantısında alınan 2011/43 nolu kararı ile kabul edilen "Teknoloji Fakültesi İşyeri Eğitimi Yönergesi"nin yürürlükten kaldırılarak yeni hazırlanan "Teknoloji Fakültesi İşyeri Eğitimi Yönergesi"nin kabul edilmesi hakkında Öğrenci İşleri Daire...
19.02.2015 02 2015/28 2015/28- Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü öğrencisi Kamil Baha ÇINAR'ın, öğrenimine 2014-2015 eğitim öğretim yılı Güz yarıyılından itibaren özel öğrenci statüsünde Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümünde...
19.02.2015 02 2015/29 2015/29- Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü öğrencisi Ayşe Nur ÜNSAL'ın Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümünde 2014-2015 eğitim öğretim yılında sağlık sorunları nedeniyle eğitim görmesi hakkında Öğrenci İşleri Daire...
19.02.2015 02 2015/30 2015/30- Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü öğrencisi Subutay ÜNLÜ'nün, Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümünde 2014-2015 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren sağlık sorunları nedeniyle özel öğrenci statüsünde...
19.02.2015 02 2015/31 2015/31- Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanlığının "Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı" Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları ile "İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı" Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının açılması...
19.02.2015 02 2015/32 2015/32- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü mühendislik tamamlama öğrencilerinin almakla yükümlü olduğu derslerden İngilizce dilinde yürütülenlerin iptaline dair Mahkemenin yürütmeyi durdurma ve iptal kararının uygulanması ve bu karar gereğince derslerin Türkçe...
19.02.2015 02 2015/33 2015/33- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü müfredat programı teknik seçmeli dersler grubuna "ENM374 Endüstri Mühendisliği Yazılım Uygulamaları" (3. sınıf 2. yarıyıl) ve "ENM479 Bileşimsel Eniyileme" (4. sınıf 1. yarıyıl) adlarıyla 2 (iki) adet yeni ders eklenmesi...
19.02.2015 02 2015/34 2015/34- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü müfredat programına 2014-2015 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren seçmeli "EM401 Elektronik Ölçme ve Enstrümantasyon" dersinin 4. sınıf 1. yarıyıla eklenmesi hakkındaki Öğrenci İşleri Daire...
19.02.2015 02 2015/35 2015/35- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanlığının, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü müfredat programında 2014-2015 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren öğretim dili Türkçe olan "BM206 Sayısal Çözümleme" ve "MAT213 Diferansiyel Denklemler" derslerinin kapatılarak,...
19.02.2015 02 2015/36 2015/36- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesinin, YÖK Kanununun 5(i) maddesi kapsamında yer alan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile Türk Dili derslerinin AKTS ve yerel kredilerinin değiştirilmesi hakkındaki Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 18.02.2015 tarih ve 20182 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. Üniversitemiz...
19.02.2015 02 2015/37 2015/37- Üniversitemiz Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesinin, YÖK Kanununun 5(i) maddesi kapsamında okutulacak derslerin AKTS kredilerinde değişiklik yapılması ve 2014-2015 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren uygulanması hakkındaki Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 18.02.2015 tarih ve 20181 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. Üniversitemiz...
19.02.2015 02 2015/38 2015/38- Üniversitemiz Senatosunun 28.08.2014 tarih ve 8 sayılı toplantısında alınan 2014/139 nolu kararın, 25.12.2014 tarih ve 10 sayılı toplantıda alınan 2014/204 nolu karar ile hükmünü yitirdiğinden iptal edilmesi hakkındaki Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 18.02.2015 tarih ve 20180 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. Üniversitemiz...
19.02.2015 02 2015/39 2015/39- Üniversitemiz Teknik Eğitim Fakültesinde 6353 sayılı Af Kanunundan yararlanarak öğrenim görecek olan Volkan ÇOBAN'ın intibakı hakkındaki Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 18.02.2015 tarih ve 20179 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. Konunun gündemden çekilmesine oybirliği ile karar verildi.