Senato Kararı Arama

Aranacak Kelime: Toplantı Tarihi:
Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar
12.05.2016 05 2016/48 2016/48- Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğinin 7. Maddesi kapsamında Üniversitemiz Kalite Güvencesi Komisyonunun belirlenmesi hakkında Personel Daire Başkanlığının 28.04.2016 tarih ve E.53434 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğinin 7. Maddesi kapsamında...
12.05.2016 05 2016/49 2016/49- “Gazi Üniversitesi Etik Komisyonu Yönergesi”nde yapılan değişiklikler hakkında Etik Komisyonunun 27.04.2016 tarih ve E.52992 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. Konunun gündemden çekilmesine, bir sonraki toplantı gündemine alınmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
12.05.2016 05 2016/50 2016/50- “İnşaatı devam etmekte olan Üniversitemiz Türk Müziği Devlet Konservatuvarı binasında bulunan konser salonlarına isim verilmesi hakkında ilgili Müdürlüğün 18.04.2016 tarih ve E.48658 sayılı yazısının görüşüldü. Üniversitemiz Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Kongre ve Konser Salonuna...
12.05.2016 05 2016/51 2016/51- Üniversitemiz Teknik Eğitim Fakültesinin Fakülte düzeyinde ortak okutulan lisans derslerinin sınıf mevcudu teorik derslerde 50 'nin ve uygulamalı derslerde 25 'in üzerinde olanların N.Ö ve İ.Ö olmak üzere ayrılmasının, N.Ö şubesinin gündüz saatlerinde kalmasına ve İ.Ö şubesinin akşam 17.30'dan...
12.05.2016 05 2016/52 2016/52- 8 Nisan 2016 tarih ve 29678 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun kapatılarak Spor Bilimleri Fakültesinin açılması hakkındaki karara istinaden Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda bulunan bölüm ve anabilim dallarının, lisans programlarının Spor Bilimleri...
12.05.2016 05 2016/53 2016/53- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi 2016-2017 Eğitim - Öğretim yılı güz yarı yılı başına kadar özel öğrenci olarak ders alacak öğrencilerin, kendi Fakültelerinden izin almaları ve bölüm başkanlıkları tarafında isteklerinin kabul edilmesi durumunda ders almalarına ve aldıkları notların öğrenci işleri bilgi...
12.05.2016 05 2016/54 2016/54- Üniversitemiz ile Wright State University (Amerika Birleşik Devletleri) arasında Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği alanında 2012 yılında imzalanmış olan ortak lisans programı anlaşmasının, Elektrik-Elektronik Mühendisliği/Michigan State University arasında yeni başlayan ortak lisans programı...
12.05.2016 05 2016/55 2016/55- Üniversitemiz Senatosu tarafından daha önce kabul edilen kabul edilerek Doğu Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile yürütülen (UOLP) programına kayıtlı öğrencilerin alması gereken derslerin listesine eklenmemiş olan MM300 staj I dersinin 3. sınıf, MM400 staj II dersinin 4. sınıf müfredatına...
12.05.2016 05 2016/56 2016/56- Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı Başkanlığına bağlı "Uluslararası Ticaret" uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans ve doktora programı ile Çağdaş Türk Lehçeleri Anabilim Dalı Başkanlığına bağlı "Çağdaş Türk Lehçeleri " uzaktan...
12.05.2016 05 2016/57 2016/57- Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsünün talebi doğrultusunda “Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nde değişiklik yapılması hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 11.05.2016 tarih ve E.59403 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. “Gazi...
12.05.2016 05 2016/58 2016/58- Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi bünyesinde bulunan "İç Mimarlık" ile "Çevre Tasarımı ve Peyzaj Mimarlığı" bölümlerinin kapatılması hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 11.05.2016 tarih ve E.59481 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. Üniversitemiz Mimarlık...
24.03.2016 04 2016/39 2016/39- Üniversitemiz Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümüne 2016-2017 eğitim öğretim yılında öğrenci alınması hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 23.03.2016 tarih ve E.38026 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. Üniversitemiz Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel...
24.03.2016 04 2016/40
24.03.2016 04 2016/41 2016/41- Üniversitemiz özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden bölümlerine 2016-2017 eğitim öğretim yılında ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile alınacak öğrenci kontenjanları ve puanları hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 23.03.2016 tarih ve E.38028 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü....
24.03.2016 04 2016/42 2016/42- “Gazi Üniversitesi Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği”nde değişiklik yapılması hakkında ilgili Müdürlüğün 23.03.2016 tarih ve E.37744 sayılı yazısı görüşüldü. “Gazi Üniversitesi Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği”nde...
24.03.2016 04 2016/43 2016/43- “Gazi Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci ve Misafir Öğretim Elemanı Yönergesi”nde değişiklik yapılması hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 23.03.2016 tarih ve E.38179 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. “Gazi Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci ve Misafir Öğretim...
24.03.2016 04 2016/44 2016/44- Üniversitemiz Merkez Yayın Komisyonunun 23.03.2016 tarihinde yapılan 04 (dört) sayılı toplantısında alınan 2 (iki) nolu kararı görüşüldü. Üniversitemiz Merkez Yayın Komisyonunun 23.03.2016 tarihinde yapılan 04 (dört) sayılı toplantısında alınan 2 (iki) nolu kararın ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar...
24.03.2016 04 2016/45 2016/45- Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde yer alan ön koşullu derslerin ön koşullarının müfredattan kaldırılması konusu görüşüldü. Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde yer alan ön koşullu derslerin ön...
03.03.2016 03 2016/37 2016/37- “Gazi Üniversitesi Ders Görevlendirme ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinin Usul ve Esasları Yönergesi”nin 6. Maddesinin 3. fıkrası hükümlerinden Üniversitemiz Türk Müziği Devlet Konservatuvarının muaf tutulması hakkında Personel Daire Başkanlığının 29.02.2016 tarih ve 26632 sayılı yazısı görüşüldü....
03.03.2016 03 2016/38 2016/38- “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği” uyarınca teşvik başvurusunda bulunan öğretim elemanlarının sözkonusu teşvik puanlarına yapmış oldukları itirazlar görüşüldü. “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği” uyarınca teşvik başvurusunda bulunan öğretim elemanlarının sözkonusu...