Senato Kararı Arama

Aranacak Kelime: Toplantı Tarihi:
Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar
22.02.2016 02 2016/21 2016/21- “Gazi Üniversitesi Doğu Akdeniz Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi”nin kurulması ve Yönetmelik taslağı görüşüldü. “Gazi Üniversitesi Doğu Akdeniz Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi”nin kurulmasına; Yönetmeliğinin...
22.02.2016 02 2016/22 2016/22- “Gazi Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi”nin kurulması ve Yönetmelik taslağı görüşüldü. “Gazi Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi”nin kurulmasına; Yönetmeliğinin ekteki şekliyle kabulüne ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği...
22.02.2016 02 2016/23 2016/23- Kazan Meslek Yüksekokulu isminin yeniden belirlenmesi hakkında ilgili Müdürlüğün 28.01.2016 tarih ve 11968 sayılı yazısı görüşüldü. Kazan Meslek Yüksekokulu isminin “TUSAŞ-Kazan Meslek Yüksekokulu” olarak değiştirilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi
22.02.2016 02 2016/24 2016/24- Üniversitemiz Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde 3+3 eğitim sistemi uygulandığından II. dönem dersleri olan TAR-101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, TUR-101 Türk Dili-I ve İNG-101 İngilizce-I dersleri için 2015-2016 bahar dönemi sınav tarihleri hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 11.02.2016...
22.02.2016 02 2016/25 2016/25- Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından hazırlanan, "Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Usul ve Esasları" Yönerge taslağı hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 11.02.2016 tarih ve 18069 sayılı yazısı görüşüldü. Üniversitemiz...
22.02.2016 02 2016/26 2016/26- Üniversitemiz Kazan Meslek Yüksekokulu, "Raylı Sistemler Teknolojisi", "Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri" ile "Lojistik Yönetimi" Programlarına 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci alınması hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 11.02.2016 tarih ve 18070 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü....
22.02.2016 02 2016/27 2016/27- Üniversitemiz İletişim Fakültesi Gazetecilik, Radyo Televizyon ve Sinema ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım (NÖ+İÖ) Bölümlerinde 2015-2016 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren 3. sınıf 6. yarıyılda ortak seçimlik ders olarak (İLET kodlu) "Haber Kanallarında Yönetmenlik ve Reji" isimli dersin açılması...
22.02.2016 02 2016/28 2016/28- YÖK 5 (i) Dersleri İçerik Üretim Komisyonu tarafından belirlenen 2015-2016 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı sınav takvimi hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 11.02.2016 tarih ve 18073 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. YÖK 5 (i) Dersleri İçerik Üretim Komisyonu tarafından belirlenen...
22.02.2016 02 2016/29 2016/29- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Michigan State) Bölümlerinin %100 İngilizce programlarının ders müfredatlarının Öğrenci Bilgi Sistemine işlenmesi hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının...
22.02.2016 02 2016/30 2016/30- Üniversitemiz yükseköğretim programlarında özel öğrenci olarak öğrenim görmek isteyen öğrencilerin talepleri hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 11.02.2016 tarih ve 18074 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. Üniversitemiz yükseköğretim programlarında özel öğrenci...
22.02.2016 02 2016/31 2016/31- Üniversitemiz Gazi Eğitim Fakültesinin, 2015-2016 eğitim öğretim yılında mezun ve 4. sınıfta okuyan mezun durumunda öğrenciler için açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Akademik Takvimi hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 11.02.2016 tarih ve 18057 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü....
22.02.2016 02 2016/32 2016/32- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı ile Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı arasında ortak doktora programı açılması hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 11.02.2016 tarih ve 18062 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü....
22.02.2016 02 2016/33 2016/33- 16.12.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde-2'si uyarınca 2015-2016 eğitim öğretim döneminden...
22.02.2016 02 2016/34 2016/34- 2009 tarih ve 15546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı sonu itibarıyla kapanacak olan Teknik Eğitim Fakültesinin güz ve bahar yarıyılında mezuniyet durumunda olmak ve dönemlik ders kredi toplamının üst sınırı geçmemek kaydı ile öğrencilerin dilekçe vererek talep ettikleri güz yarıyılı...
22.02.2016 02 2016/35 2016/35- Üniversitemiz Gazi Eğitim Fakültesi Bölüm ve Anabilim Dallarında zorunlu ve zorunlu seçmeli dersleri almış olup, 240 AKTS kredisini sağlayan çeşitli sebeplerden dolayı programda yer alan zorunlu ve seçmeli ders oranlarının yetersizliği sebebiyle mezun olamayan öğrenciler hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının...
22.02.2016 02 2016/36 2016/36- Üniversitemiz Edebiyat Fakültesinin Bologna sürecine geçiş nedeniyle yapılan intibak işlemleri sırasında bölüm müfredatlarındaki düzenlemelerden dolayı öğrenci bilgi sisteminde öğrenci karnelerinde görülen problemler hakkında ilgili Dekanlığın 22.02.2016 tarih ve 22842 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü....
14.01.2016 01 2016/01 2016/01- Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümlerinde okutulmakta olan havuz derslerinin seçilebilme şartları ve seçimlik derslere ilişkin teklifi hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 12.01.2016 tarih ve 3779 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. Konunun gündemden çekilmesinin...
14.01.2016 01 2016/02 2016/02- Üniversitemiz Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulunun, 2015-2016 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren Sigortacılık Bölümü 6. yarıyıl derslerine "SGR- 314 Vergi Hukuku" (seçmeli) dersinin eklenmesi hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 12.01.2016 tarih ve 3801 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü....
14.01.2016 01 2016/03 2016/03- Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği 3. ve 4. sınıf seçmeli ders gruplarında değişiklik yapılması hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 12.01.2016 tarih ve 3802 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği...
14.01.2016 01 2016/04 2016/04- Üniversitemiz Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Bölümü'nün öğrencisi bulunmaması ve gelecek yıllarda da öğrenci alımı ile ilgili altyapının oluşturulamamış olması sebebiyle kapatılması hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 12.01.2016 tarih ve 3803 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü....