Senato Kararı Arama

Aranacak Kelime: Toplantı Tarihi:
Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar
14.01.2016 01 2016/05 2016/05- Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde %30 İngilizce eğitim programının uygulamadan kaldırılarak mevcut öğrencilerin statülerinin korunması, 2016-2017 eğitim öğretim yılı güz döneminden itibaren Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde...
14.01.2016 01 2016/06 2016/06- Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Bölümünde "Tıp Eğitimi Doktora Programı" açılması hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 12.01.2016 tarih ve 3807 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü...
14.01.2016 01 2016/07 2016/07- Üniversitemiz 2015-2016 eğitim öğretim yılı bahar dönemi önlisans programlarına yatay geçiş yapacak öğrencilerin başvurularında ve değerlendirilmesinde kullanılacak olan kriterler ve değerlendirme esaslarının belirlenmesi hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 12.01.2016 tarih ve 3929 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü....
14.01.2016 01 2016/08 2016/08- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 03/12/2015 tarih ve 66626 sayılı yazısı gereği, 2015-2016 eğitim öğretim döneminden itibaren, dönem başlamadan önce öğrencilere duyurulmak şartıyla yükseköğretim kurumlarında yaz öğretimi açılması hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 12.01.2016 tarih ve 3932...
14.01.2016 01 2016/09 2016/08- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 03/12/2015 tarih ve 66626 sayılı yazısı gereği, 2015-2016 eğitim öğretim döneminden itibaren, dönem başlamadan önce öğrencilere duyurulmak şartıyla yükseköğretim kurumlarında yaz öğretimi açılması hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 12.01.2016 tarih ve 3932...
14.01.2016 01 2016/10 2016/10- Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama ve Değerlendirme Yönergesi”nin 8. maddesi gereğince görev süresi biten çeşitli Fakülte Uzmanlar Grubu Üyelerinin yerine yeni üye seçimi hakkında Personel Daire Başkanlığının 08.01.2016 tarih ve 2898 sayılı yazısı görüşüldü....
14.01.2016 01 2016/11 2016/11- “Gazi Üniversitesi Doktora Sonrası Araştırma Programı (DOSAP) Uygulama Yönergesi” taslağı hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 02.12.2015 tarih ve 138765 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. “Gazi Üniversitesi Doktora Sonrası Araştırma Programı (DOSAP) Uygulama Yönergesi”nin ekteki...
14.01.2016 01 2016/12 2016/12- Üniversitemizi temsilen, Üniversitelerarası Kurul Temsilcisi seçimi konusu görüşüldü. Üniversitemizi temsilen, Üniversitelerarası Kurul Üyeliğine 2547 sayılı Kanunun 11. Maddesine göre Rektör Yardımcısı (Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi) Prof.Dr. Mehmet TÜRKER’in...
14.01.2016 01 2016/13 2016/13- “Gazi Üniversitesi Bilgisayar, Ağ ve Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi”, “Gazi Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge” ile “Gazi Üniversitesi Bilgi Güvenliği Politikası” taslakları hakkında Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 25.12.2015...
14.01.2016 01 2016/14 2016/14- Teknoloji Fakültesi ve Gazi Eğitim Fakültesi binalarının isimlendirilmesi konusu görüşüldü. Üniversitemiz Gazi Eğitim Fakültesi Binalarına Bosna ve Hersek isimlerinin verilmesine, Teknoloji Fakültesi Binalarına Buhara, Semerkant ve Taşkent isimlerinin verilmesinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
14.01.2016 01 2016/15 2016/15- Üniversitemiz Enstitülerine bağlı anabilim dallarında danışman atanması ve konuya bağlı olarak danışman görevlendirilmesi hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 13.01.2016 tarih ve 4212 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. Lisans Üstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin 11. Maddesinde Yer...
14.01.2016 01 2016/16 2016/16-Üniversitemiz Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun, Gazi Meslek Yüksekokulu/Uzaktan Eğitim bünyesindeki programlara ait olan derslerin, 2015-2016 Bahar yarıyılı itibariyle yürütülmesine ilişkin yapılması planlanan değişiklikler hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 13.01.2016 tarih ve 4213 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü....
14.01.2016 01 2016/17 2016/17- Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Uzaktan Öğretim Lisans Tamamlama Programına başlayacak öğrencilerin doğrudan 3. ve 4. sınıfta okutulacak 5, 6, 7 ve 8. dönemlerde yer alan derslerden sorumlu oldukları, öğrencilerin 3. ve 4. sınıf derslerinden muafiyet taleplerinin hiçbir...
14.01.2016 01 2016/18 2016/18- Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği uyarınca Üniversitemiz Akademik Teşvik Geçici Komisyonunun belirlenmesi hakkında Personel Daire Başkanlığının 13.01.2016 tarih ve 4762 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği uyarınca Üniversitemiz Akademik Teşvik Geçici Komisyonunun...
14.01.2016 01 2016/19 2016/19- “Gazi Üniversitesi Ders Görevlendirme ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinin Usul ve Esasları Yönergesi” taslağı hakkında Personel Daire Başkanlığının 13.01.2015 tarih ve 4716 sayılı yazısı görüşüldü. “Gazi Üniversitesi Ders Görevlendirme ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinin Usul ve...
14.01.2016 01 2016/20 2016/20- Gazi Üniversitesi Senatosu olarak, terörü ve her türlü destekçilerini lanetleme konusu görüşüldü. KAMUOYUNA DUYURULUR Devletimizin, masum halkımızın, kahraman güvenlik güçlerimizin teröre ve terörizme karşı göstermiş olduğu mücadele ve kesin iradeyi destekliyoruz;...
03.12.2015 11 2015/159 2015/159- Üniversitemiz bünyesinde açılacak olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ilişkin usul ve esaslar ile kontenjanlar hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 01.12.2015 tarih ve 138235 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. Üniversitemiz bünyesinde açılacak olan Pedagojik Formasyon Eğitimi...
03.12.2015 11 2015/160 2015/160- 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı için 6569 sayılı Af Kanunu kapsamında yatay geçiş koşullarını sağlayarak Üniversitemiz yükseköğretim programlarına kayıt hakkı kazanan öğrenciler hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 01.12.2015 tarih ve 138232 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. 2015-2016 Eğitim...
03.12.2015 11 2015/161 2015/161- Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora programlarının açılmasının kabulüne ilişkin 30.03.2015 tarih ve 2015/48 nolu Senato kararının iptal edilerek Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün ilgi yazısı...
03.12.2015 11 2015/162 2015/162- Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün Özel Eğitim Anabilim Dalı "Öğrenme Güçlüğü" Bilim Dalı Doktora Programı açılması hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 01.12.2015 tarih ve 138231 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. Üniversitemiz...