Senato Kararı Arama

Aranacak Kelime: Toplantı Tarihi:
Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar
03.12.2015 11 2015/163 2015/163- Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin vermiş olduğu dilekçeler hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 01.12.2015 tarih ve 138228 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. Üniversitemizde zorunlu hazırlık sınıfı bulunan ve 2014-2015 eğitim-öğretim yılında % 100 İngilizce ve %...
03.12.2015 11 2015/164 2015/164- “Gazi Stratejik Araştırmalar Merkezi” adının “Gazi Üniversitesi Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAZİSAM)” olarak değiştirilmesi ve Merkez Yönetmelik taslağı görüşüldü. “Gazi Stratejik Araştırmalar Merkezi” adının “Gazi Üniversitesi Stratejik Çalışmalar...
03.12.2015 11 2015/165 2015/165- “Gazi Üniversitesi Ders Görevlendirme ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinin Usul ve Esasları Yönerge” taslağı hakkında Personel Daire Başkanlığının 20.10.2015 tarih ve 122254 sayılı yazısı görüşüldü. Konunun gündemden çekilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
03.12.2015 11 2015/166 2015/166- “Gazi Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İktisadi İşletmesi” Yönergesinde yapılan değişiklikler hakkında ilgili Başkanlığın 28.10.2015 tarih ve 125823 sayılı yazısı görüşüldü. “Gazi Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İktisadi İşletmesi” Yönergesinde...
03.12.2015 11 2015/167 2015/167- Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitü Müdürlüğünün, Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 40’ncı maddesinin 2’nci fıkrasında değişiklik yapılması hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 01.12.2015 tarih ve 138229 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. Üniversitemiz...
03.12.2015 11 2015/168 2015/168- "Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Görevlileri Temsilciliği Yönergesi" taslağı hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 01.12.2015 tarih ve 138234 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. "Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Görevlileri Temsilciliği Yönergesi"nin...
03.12.2015 11 2015/169 2015/169- Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Uzmanlık Ders Programına yeni ders eklenmesi hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 02.12.2015 tarih ve 138762 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Uzmanlık Ders Programına yeni ders eklenmesinin ekteki şekliyle...
03.12.2015 11 2015/170 2015/170- Üniversitemiz yükseköğretim programlarına 2016-2017 eğitim öğretim yılında alınacak yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 02.12.2015 tarih ve 138763 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. Üniversitemiz yükseköğretim programlarına 2016-2017 eğitim öğretim...
03.12.2015 11 2015/171 2015/171- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Gazi Üniversitesi “İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü Yönerge” taslağı hakkında Personel Daire Başkanlığının 02.12.2015 tarih 138665 sayılı...
09.10.2015 10 2015/146 2015/146- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde "IM352E Ulaşım Yapıları Tasarımı" dersinin aykırı dönem olarak açılması hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 06.10.2015 tarih ve 114359 tarih ve 40704 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. Üniversitemiz...
09.10.2015 10 2015/147 2015/147- Üniversitemiz Fen Fakültesi Fizik Bölümü müfredat programı ile Ortak Ders Havuzu müfredat programında değişiklik yapılması hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 06.10.2015 tarih ve 114364 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. Üniversitemiz Fen Fakültesi Fizik Bölümü müfredat...
09.10.2015 10 2015/148 2015/148- Üniversitemiz Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde uygulanan “Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi”nin yürürlükten kaldırılması ve öğrencilerinin "Gazi Üniversitesi Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"ne tabi...
09.10.2015 10 2015/149 2015/149- Üniversitemiz Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğrencisi Emrullah UĞUR'un 2015-2016 eğitim öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarında Osmangazi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde özel öğrenci statüsünde...
09.10.2015 10 2015/150 2015/150- Orman ve Su İşleri Bakanlığı mevzuatı ile uyum sağlanması açısından “Gazi Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi”nde yapılan değişikliklerin görüşülmesi hakkında ilgili Başkanlığın 29.09.2015 tarih ve 11112 sayılı yazısı görüşüldü. Orman ve Su İşleri Bakanlığı mevzuatı ile uyum...
09.10.2015 10 2015/151 2015/151- İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Döndü İklim ÜNLÜ'nün özel öğrenci statüsünde Üniversitemiz Teknoloji Fakültesinden ders almasına izin verilmesi hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 06.10.2015 tarih ve...
09.10.2015 10 2015/152 2015/152- Ekli listede isimleri bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi Kimya-Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin Üniversitemiz Teknoloji Fakültesinden 2015-2016 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında ders almalarına izin verilmesi hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının...
09.10.2015 10 2015/153 2015/153- “Gazi Üniversitesi 2547 Sayılı Kanunun 5 (i) Maddesi Kapsamındaki Zorunlu Derslerin Yürütülmesi Hakkında Yönerge” taslağı görüşüldü. “Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yoluyla Verilen Derslerin Yürütülmesi Hakkında Yönerge” taslağının ekteki şekliyle kabulüne...
09.10.2015 10 2015/154 2015/154- “Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması konusu görüşüldü. “Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasının ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
09.10.2015 10 2015/155 2015/155- Üniversitemiz Bilişim Enstitüsünde tezli yüksek lisans, uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans ve doktora programları bulunan “Adli Bilişim Anabilim Dalı” adının “Adli Bilişim ve Siber Güvenlik” Ana Bilim Dalı olarak değiştirilmesi ve Adli Bilişim ve Siber Güvenlik Ana Bilim Dalı'nda Tezsiz yüksek...
09.10.2015 10 2015/156 2015/156- Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Ayşegül Şeyma ÇELİK'in 2015-2016 eğitim öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarında öğrenimine özel öğrenci statüsünde Üniversitemiz Hukuk Fakültesinde devam etmesi hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 08.10.2015 tarih ve 116032...