Senato Kararı Arama

Aranacak Kelime: Toplantı Tarihi:
Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar
09.10.2015 10 2015/157 2015/157- Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü öğrencisi Berna ACUN’un sağlık sorunu nedeniyle eğitimine özel öğrenci statüsünde Üniversitemiz Türk Müziği Eğitimi ve Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümünde devam etmesi hakkındaki 08.10.2015 tarihli dilekçesi...
09.10.2015 10 2015/158 2015/158- Üniversitemizde eğitim gören öğrencilerin başka bir Üniversiteye özel öğrenci statüsünde eğitim görmek üzere gitmeleri konusunun görüşülmesi. Üniversitemiz öğrencilerinin başka bir Üniversiteye özel öğrenci statüsünde eğitim görmek üzere gitmelerinin...
07.09.2015 09 2015/127 2015/127- Üniversitemiz Senatosunun 09.06.2015 tarih ve 05 sayılı toplantısında alınan 2015/78 nolu kararı ile kurulmasına karar verilen Gazi Üniversitesi Uygulamalı Fiber-Optik Komünikasyon, Optoelektronik ve Spektroskopi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (UFOTAM) adının “Işık Temelli Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ITAM)”...
07.09.2015 09 2015/128 2015/128- Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama ve Değerlendirme Yönergesi”nin 8. maddesi gereğince Tıp Fakültesi Uzmanlar Grubu üyeliğine üye seçimi konusu görüşüldü. Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama ve Değerlendirme Yönergesi”nin 8. maddesi gereğince...
07.09.2015 09 2015/129 2015/129- Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama ve Değerlendirme Yönergesinin 6. maddesi gereğince, Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Üyeliğine üye seçimi konusu görüşüldü. Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama ve Değerlendirme Yönergesinin 6. maddesi...
07.09.2015 09 2015/130 2015/130- Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden alınan Üniversitemiz bünyesinde 2015 yılı için sağlık alanında lisans tamamlama programları açılması ve öğrenci alınmasına ilişkin Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 19.08.2015 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca söz konusu uzaktan öğretim...
07.09.2015 09 2015/131 2015/131- Üniversitemiz Tıp Fakültesine 2015-2016 eğitim öğretim yılında 1, 2 ve 3. Sınıf Türkçe ve İngilizce Programlarda ilk kez açılacak olan seçmeli dersler hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 03.09.2015 tarih ve 102320 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. Üniversitemiz Tıp Fakültesine...
07.09.2015 09 2015/132 2015/132- Üniversitemiz Adalet Meslek Yüksekokulu ders müfredatında 2015-2016 eğitim öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 03.09.2015 tarih ve 102356 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. Üniversitemiz Adalet Meslek Yüksekokulu ders müfredatında 2015-2016 eğitim...
07.09.2015 09 2015/133 2015/133- Üniversitemiz Gazi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü Kimya Eğitimi Anabilim Dalı 4 Yıllık Lisans Ders Programında 3. Sınıf 6. Yarıyılda bulunan "MB Seçmeli I" seçmeli ders gurubuna "KM 330 MB – Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Bilim Öğretimi" dersinin...
07.09.2015 09 2015/134 2015/134- Üniversitemiz Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalına ait Okul Öncesi Güçlendirme Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ve UNİCEF işbirliği ile hazırlanan Okul Öncesi Eğitimi Lisans Programına ilişkin olarak Yeni Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programının...
07.09.2015 09 2015/135 2015/135- Üniversitemiz Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Lisans Ders Programında 2015-2016 eğitim öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 03.09.2015 tarih ve 102362 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. Üniversitemiz...
07.09.2015 09 2015/136 2015/136- Üniversitemiz Tapu Kadastro Yüksekokulunun, BOLOGNA sürecine uyum çerçevesinde düzenlenen "Tapu Kadastro Bölümü" ve "Emlak ve Emlak Yönetimi Bölümü" ders müfredat programının kabulü hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 03.09.2015 tarih ve 102363 sayılı...
07.09.2015 09 2015/137 2015/137- Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalında okutulmakta olan "Yİ311MB Seçmeli (Erasmus Stajı)" dersinin 3.sınıf 5. Yarıyıldan silinerek 4.sınıf 7.yarıyıla 2015-2016 eğitim öğretim yılından itibaren "Yİ419MB Seçmeli (Erasmus Stajı)" dersi olarak alınması hakkında...
07.09.2015 09 2015/138 2015/138- Üniversitemiz Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Programlarına ait 2015-2016 eğitim öğretim yılı müfredat değişiklikleri ve müfredata eklenecek seçmeli dersler hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 03.09.2015 tarih ve 102570 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. Üniversitemiz Polatlı...
07.09.2015 09 2015/139 2015/139- Üniversitemiz Fen Fakültesi ortak ders havuzunda Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü tarafından okutulan ders kodlarının değiştirilerek 2015-2016 eğitim öğretim yılı güz yarıyılından itibaren uygulanması hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 03.09.2015 tarih ve 102564 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. Üniversitemiz...
07.09.2015 09 2015/140 2015/140- Ekli listede isimleri belirtilen öğrencilerin, Üniversitemiz yükseköğretim programlarında 2015-2016 eğitim öğretim yılında özel öğrenci olarak öğrenim görmeleri hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 03.09.2015 tarih ve 102416 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. Ekli listede isimleri...
07.09.2015 09 2015/141 2015/141- Yükseköğretim Genel Kurulunun 25/09/2014 tarihli toplantısında, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi ve Mesleki Eğitim Fakültesinden 6111 ve 6353 sayılı Kanunla başvuran öğrencilerin ilgili yükseköğretim kurumları tarafından, üniversite içinde senato tarafından belirlenen...
07.09.2015 09 2015/142 2015/142- Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığının, 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimine göre başka üniversitelerin yaz öğrenimine devam edip mezuniyet için tek dersi kalan öğrencilere 16 Eylül 2015 tarihinde yapılacak olan tek ders sınavından Bologna Süreci kapsamında mağdur olan öğrencilerin...
07.09.2015 09 2015/143 2015/143- 01 Kasım 2015 Genel Seçimleri nedeniyle, Üniversitemizde 30 Ekim 2015 Cuma günü ve 02 Kasım 2015 Pazartesi günü Eğitim-Öğretimin tatil edilmesi konusu görüşüldü. 01 Kasım 2015 Genel Seçimleri nedeniyle, Üniversitemizde 30 Ekim 2015 Cuma günü ve 02 Kasım 2015 Pazartesi günü...
07.09.2015 09 2015/144 2015/144- Üniversitemizde okutulan ortak derslerin aşağıda belirtilen sınav tarihlerinin görüşülmesi. Üniversitemizde okutulan ortak derslerin aşağıda belirtilen sınav tarihlerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi. Vize Sınav Tarihi : 18 Kasım 2015 Çarşamba günü saat 15.00 Final Sınav Tarihi : 06...