Senato Kararı Arama

Aranacak Kelime: Toplantı Tarihi:
Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar
07.09.2015 09 2015/145 2015/145- Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Müfredat Programına 2015- 2016 Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılından itibaren seçmeli dersler eklenmesi ve bazı derslerin Teorik Saatlerinin değiştirilmesi hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 03.09.2015 tarih ve 102355 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. Üniversitemiz...
31.07.2015 08 2015/105 2015/105- Üniversitemiz Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesinin, Sanat ve Tasarım Fakültesi adı altında birleştirilmesi hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 09.07.2015 tarih ve 83045 sayılı yazısı görüşüldü. Üniversitemiz Senatosunun 20.01.2014 tarih ve 01 sayılı toplantısında alınan 2014/07...
31.07.2015 08 2015/106 2015/106- Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi 5. sınıf müfredat programına seçmeli dersler eklenmesi hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 28.07.2015 tarih ve 89451 sayılı yazısı görüşüldü. Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi 5. sınıf müfredat programına seçmeli dersler eklenmesinin ekteki...
31.07.2015 08 2015/107 2015/107- Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Rekreasyon Bölümü lisans programında bulunan 8. Yarıyıl dersi olarak yer alan seçmeli ders VI (Uzmanlık Spor Dalı) 3 kredi dersin seçilebilmesi için "Daha Önce Alınan Takım Sporları, Bireysel Sporlar ve Rekreasyonel Etkinlikler derslerinden birisi seçilmiş...
31.07.2015 08 2015/108 2015/108- Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü müfredat programına 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılından itibaren okutulmak üzere seçmeli dersler eklenmesi hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 28.07.2015 tarih ve 89435 sayılı yazısı görüşüldü. Üniversitemiz...
31.07.2015 08 2015/109 2015/109- Üniversitemiz Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitimi Bölümü Ders Müfredatında 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 28.07.2015 tarih ve 89431 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. Üniversitemiz Türk Müziği...
31.07.2015 08 2015/110 2015/110- Üniversitemiz Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü Ders Müfredatında 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 28.07.2015 tarih ve 89430 sayılı yazısı görüşüldü. Üniversitemiz Türk Müziği Devlet Konservatuvarı...
31.07.2015 08 2015/111 2015/111- Üniversitemiz Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Ders Müfredatında 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 28.07.2015 tarih ve 89429 sayılı yazısı görüşüldü. Üniversitemiz Türk Müziği Devlet...
31.07.2015 08 2015/112 2015/112- Üniversitemiz Tıp Fakültesi 5. Sınıf Türkçe ve İngilizce Programlarında 10 günlük Acil Tıp Stajının 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından itibaren ekteki şekliyle açılması hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 28.07.2015 tarih ve 89428 sayılı yazısı görüşüldü. Üniversitemiz Tıp Fakültesi...
31.07.2015 08 2015/113 2015/113- Üniversitemiz Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Tıp Bilişimi Anabilim Dallarının Tıp Eğitimi ve Bilişimi olarak birleşmesi nedeniyle 6.sınıf Türkçe ve İngilizce programlarda seçmeli olarak verilen Tıp Eğitimi ve Tıp Bilişimi Stajlarının kaldırılarak 2015-2016 Eğitim- Öğretim yılında ekteki şekliyle açılması hakkında Öğrenci...
31.07.2015 08 2015/114 2015/114- Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dönem II ve III İngilizce ve Türkçe Tıp öğrencilerine Mesleki İngilizce dersinin 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında ekteki şekliyle açılması hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 28.07.2015 tarih ve 89423 sayılı yazısı görüşüldü. Üniversitemiz Tıp Fakültesi...
31.07.2015 08 2015/115 2015/115- Üniversitemiz Tıp Fakültesi 2014-2015 Mezuniyet Öncesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin iptal edilerek, 2015-2016 Mezuniyet Öncesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin kabul edilmesi hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 28.07.2015 tarih ve 89422 sayılı yazısı görüşüldü. Üniversitemiz...
31.07.2015 08 2015/116 2015/116- Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Ders müfredat programında 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması ve "Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Staj...
31.07.2015 08 2015/117 2015/117- Üniversitemiz "Tapu Kadastro Yüksekokulu Staj Yönergesi" taslağı hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 28.07.2015 tarih ve 89425 sayılı yazısı görüşüldü. Üniversitemiz "Tapu Kadastro Yüksekokulu Staj Yönergesi" nin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
31.07.2015 08 2015/118 2015/118- Üniversitemiz Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde "İş Sağlığı ve Güvenliği" dersinin Bölüm müfredat programına dahil edilmesiyle düzenlenen 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından itibaren okutulacak müfredat programı hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 28.07.2015 tarih...
31.07.2015 08 2015/119 2015/119- Üniversitemiz Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi Kimya ve Fizik Bölümlerinde "İş Sağlığı ve Güvenliği" dersinin bölüm AKTS eğitim planına dahil edilmesiyle düzenlenen 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından itibaren okutulacak müfredat programı hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 28.07.2015 tarih...
31.07.2015 08 2015/120 2015/120- Üniversitemiz bünyesinde başarılı öğrencilere verilen bursların tahsisi ve devamlılığını sağlamak amacıyla kullanılmak üzere en düşük not ortalamasını ifade eden başarı düzeyinin 2.00 olarak belirlenmesi hakkında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Danışma Merkezinin 21.07.2015 tarih ve 86753 sayılı...
31.07.2015 08 2015/121 2015/121- Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü öğrencisi Nurhan ÇOPUROĞLU'nun 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Marmara Üniversitesinde özel öğrenci olarak öğrenim gördüğü ve sağlık sebebi ile 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında özel öğrenci olarak...
31.07.2015 08 2015/122 2015/122- Üniversitemiz Sanat ve Tasarım Fakültesi 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından itibaren El Sanatları Bölümü, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Görsel Sanatlar Bölümü, Grafik Tasarımı Bölümü, Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Bölümü, Moda Tasarımı Bölümü,...
31.07.2015 08 2015/123 2015/123- Üniversitemiz Teknoloji Fakültesinde ortak havuz dersi olarak okutulan FİZ-101, FİZ-102 ve KİM-101 derslerinin kredi, AKTS, yarıyılları ve saatlerindeki değişiklikler hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 31.07.2015 tarih ve 90405 sayılı yazısı görüşüldü. Üniversitemiz Teknoloji Fakültesinde ortak havuz dersi...