Senato Kararı Arama

Aranacak Kelime: Toplantı Tarihi:
Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar
17.10.2006 06 2006/92 2006/92-Üniversitemiz Tapu-Kadastro Meslek Yüksekokulu 2006-2007 eğitim öğretim yılında yeni müfredata göre ders alma işleminin ne şekilde yapılacağı hakkında ilgili Müdürlüğün 13.09.2006 tarih ve 144 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Tapu-Kadastro Meslek Yüksekokulu...
17.10.2006 06 2006/93 2006/93- Gazi Üniversitesi Karadeniz Ülkeleri Türk Cumhuriyetleri ve Balkanlar Ekonomik ve Sosyal Araştırma Uygulama Merkezi Yönetmeliği konusu görüşüldü. Gazi Üniversitesi Karadeniz Ülkeleri Türk Cumhuriyetleri Ekonomik ve Sosyal Araştırma Merkezi’nin isminin “Karadeniz Ülkeleri Türk Cumhuriyetleri...
17.10.2006 06 2006/94 2006/94- Üniversitemiz Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi’nin lav edilmesi konusu görüşüldü. Üniversitemiz Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi’nin lav edilmesinin kabulüne ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
17.10.2006 06 2006/95 2006/95-Gazi Üniversitesi Senatosunun 28.08.2001 tarih ve 05 sayılı toplantısında alınan 2001/49 nolu kararı ile yürürlüğe giren Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Hakkında Yönerge’nin Doçentlik Kadrosuna Atanma Şartlarına ilişkin 26.maddenin 1.fıkrasında ve 31.03.2006 tarih ve 02 sayılı toplantıda alınan 2006/27 nolu kararı...
17.10.2006 06 2006/96 2006/96- Gazi Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Raporu görüşüldü. Gazi Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Raporu’nun kabulüne ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
17.10.2006 06 2006/97 2006/97- Üniversitemiz “Gazi Üniversitesi İleri Biyolojik Araştırma Uygulama ve Eğitim Merkezi”nin kurulması ve Yönetmeliği incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz “Gazi Üniversitesi İleri Biyolojik Araştırma Uygulama ve Eğitim Merkezi”nin kurulmasına ve Yönetmeliğinin ekteki şekliyle kabulüne...
17.10.2006 06 2006/98 2006/98- Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Nöropsikiyatri Eğitim Araştırma Merkezi bünyesinde “Nörobilim” Doktora programı açılması hakkındaki ilgili Müdürlüğün 28.09.2006 tarih ve 1288 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü...
17.10.2006 06 2006/99 2006/99- Üniversitemiz “Gazi Üniversitesi NanoTıp Araştırma ve Uygulama Merkezi”nin kurulması ve Yönetmeliği incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz “Gazi Üniversitesi NanoTıp Araştırma ve Uygulama Merkezi”nin kurulmasına ve Yönetmeliğinin ekteki şekliyle kabulüne ve Yükseköğretim...
12.09.2006 05 2006/58 2006/58- Üniversitemiz Dişhekimliği Fakültesi Bilişim Komisyonunca hazırlanan “Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Bilişim Komisyonu Yönergesi” konusu görüşüldü. Üniversitemiz Dişhekimliği Fakültesi Bilişim Komisyonunca hazırlanan “Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Bilişim...
12.09.2006 05 2006/59 2006/59- Üniversitemiz Dişhekimliği Fakültesi Etik Kurul Komisyonunca hazırlanan “Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Tıbbi Araştırma Etik Kurul Yönergesi” konusu görüşüldü. Üniversitemiz Dişhekimliği Fakültesi Etik Kurul Komisyonunca hazırlanan “Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi...
12.09.2006 05 2006/60 2006/60- Üniversitemiz Hemşirelik Yüksekokulunda Anabilim Dalları oluşturulması konusu görüşüldü. Üniversitemiz Hemşirelik Yüksekokulunda, 2006-2007 eğitim-öğretim yılından itibaren “Hemşirelik Esasları”, “İç Hastalıkları Hemşireliği”, “Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği”, “Kadın...
12.09.2006 05 2006/61 2006/61- Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması konusu görüşüldü. Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerle ekteki şekliyle kabulüne ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
12.09.2006 05 2006/62 2006/62- Üniversitemiz Merkez Yayın Komisyonunun 07.09.2006 tarihinde yapılan 08 (sekiz) sayılı toplantısında alınan 7 (yedi) nolu karar incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Merkez Yayın Komisyonunun 07.09.2006 tarihinde yapılan 08 (sekiz) sayılı toplantısında alınan 7 (yedi) nolu kararının (G.Ü.Kooperatifçilik Araştırma ve...
12.09.2006 05 2006/63 2006/63-Üniversitemiz “Uzaktan Eğitim Yönetmeliği” konusu görüşüldü. “Gazi Üniversitesi Uzaktan Öğrenime Dayalı Ön Lisans Programları Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
12.09.2006 05 2006/64 2006/64- Üniversitemiz Sosyal Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusu görüşüldü. Üniversitemiz Sosyal Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle ekteki şekliyle kabulüne...
12.09.2006 05 2006/65 2006/65- Gazi Üniversitesi Laboratuvar Hayvanları Yetiştirme ve Deneysel Araştırmalar Merkezi (GÜDAM) Yönergesi görüşüldü. Gazi Üniversitesi Laboratuvar Hayvanları Yetiştirme ve Deneysel Araştırmalar Merkezi (GÜDAM) Yönergesinin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
12.09.2006 05 2006/66 2006/66-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliğinin 8. maddesi gereğince, Üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu 2 (iki) üyesinin değişikliği konusu görüşüldü. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliğinin...
12.09.2006 05 2006/67 2006/67-Metal Sosyal Kültür ve Eğitim Vakfı bünyesinde kurulmasına karar verilen “Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu”nun 31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 9. maddesinin (g) bendi uyarınca Üniversitemize devrine ilişkin...
12.09.2006 05 2006/68 2006/68- Üniversitemiz Yönetim Kurulu Üyesi seçimi konusu görüşüldü. Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nda, Prof.Dr.Reşat GENÇ ve Prof.Dr.Haluk TOKUÇOĞLU’ndan boşalan Üyeliklere, Üniversitemiz Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Muammer NALBANT ve Gazi Eğitim...
12.09.2006 05 2006/69 2006/69- Üniversitemiz Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi hakkındaki ilgili Dekanlığın 03.07.2006 tarih ve 2793 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar...