Senato Kararı Arama

Aranacak Kelime: Toplantı Tarihi:
Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar
12.09.2006 05 2006/70 2006/70- Üniversitemiz İletişim Fakültesi 2006-2007 eğitim-öğretim yılı Güz Yarıyılında uygulanan Erasmus Uyumlu Ders programında yapılan ders değişikliği hakkındaki ilgili Dekanlığın 27.07.2006 tarih ve 1424 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz İletişim Fakültesi 2006-2007 eğitim-öğretim...
12.09.2006 05 2006/71 2006/71- Üniversitemiz Gazi Eğitim Fakültesi 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılında Uygulamaya Konulacak Yeni Paket Programlara İntibak Yönergesi hakkındaki ilgili Dekanlığın 04.09.2006 tarih ve 27 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Gazi Eğitim Fakültesi 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılında Uygulamaya...
12.09.2006 05 2006/72 2006/72- Gazi Üniversitesi Farmakovijilans ve Klinik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusu görüşüldü. Gazi Üniversitesi Farmakovijilans ve Klinik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerle ekteki şekliyle kabulüne ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına...
12.09.2006 05 2006/73 2006/73-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 05.09.2006 tarih ve 26280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “BAZI AKADEMİK KADROLARA ÖĞRETİM ELEMANI DIŞINDAKİ KADROLARDAN NAKLEN YAPILACAK ATAMALARDA YA DA AÇIKTAN ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR...
12.09.2006 05 2006/74 2006/74- Üniversitemiz Tıp Fakültesi 2006-2007 eğitim-öğretim yılı eğitim rehberi ve öğrenci eğitim-öğretim ve Sınav Yönergesi hakkında ilgili Dekanlığın 08.09.2006 tarih ve 1531 sayılı yazısı ve eki yönerge incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Tıp Fakültesi 2006-2007 eğitim-öğretim yılı eğitim rehberi...
12.09.2006 05 2006/75 2006/75- Üniversitemiz Beypazarı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun 2006-2007 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılından itibaren geçerli olmak üzere müfredat programı hakkındaki ilgili Müdürlüğün 07.08.2006 tarih ve 150 sayılı yazısı ve eki incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Beypazarı Teknik...
12.09.2006 05 2006/76 2006/76- Üniversitemiz Mesleki Eğitim Fakültesinin 2006-2007 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere hazırlanan modüler eğitim programı hakkındaki ilgili Dekanlığın 18.08.2006 tarih ve 33-1935 sayılı yazısı ve eki incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Eğitimi Bölümü...
12.09.2006 05 2006/77 2006/77- Üniversitemiz Mesleki Eğitim Fakültesinin 2006-2007 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere hazırlanan 8 yarıyıllık müfredat programı hakkındaki ilgili Dekanlığın 18.08.2006 tarih ve 33-1937 sayılı yazısı ve eki incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Eğitimi...
12.09.2006 05 2006/78 2006/78- Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi ile Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dallarının Bilişim Enstitüsüne devri hakkındaki ilgili Müdürlüğün 11.09.2006 tarih ve 4030 sayılı yazısı ve eki incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsüne...
12.09.2006 05 2006/79 2006/79-Üniversitemiz Bilişim Enstitüsü Anabilim Dallarının oluşturulması hakkındaki ilgili Müdürlüğün 05.08.2006 tarih ve 19 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Bilişim Enstitüsü’ne bağlı Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Bilimleri, Eğitim Bilişimi, Sağlık Bilişimi Anabilim...
12.09.2006 05 2006/80 2006/80- Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu müfredat programı değişikliği hakkındaki ilgili Müdürlüğün 01.09.2006 tarih ve 1055 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu müfredat programı değişikliğinin ekteki şekliyle kabulüne...
12.09.2006 05 2006/81 2006/81-Üniversitemiz Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesinin 2006-2007 öğretim yılından itibaren ilk defa öğrenci alınacak olan “Pazarlama Öğretmenliği Programı” ve “Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği Programı (II.Ö.)” ile 2006-2007 öğretim yılından itibaren tüm sınıflarda yeni program uygulanacak olan...
12.09.2006 05 2006/82 2006/82- Üniversitemiz Teknik Eğitim Fakültesi müfredat programı değişikliği hakkındaki ilgili Dekanlığın 13.07.2006 tarih ve 1635 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Teknik Eğitim Fakültesi müfredat programı değişikliğinin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
12.09.2006 05 2006/83 2006/83- Üniversitemiz Gazi Eğitim Fakültesinin Yeni Dersler hakkındaki ilgili Dekanlığın 07.09.2006 tarih ve 5281 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 28.07.2006 tarih ve 2447-170131 sayılı yazısı gereğince Üniversitemiz Gazi Eğitim Fakültesinin; Okul Öncesi Eğitimi,...
12.09.2006 05 2006/84 2006/84- Üniversitemiz Gazi Eğitim Fakültesinin Yeni Derslerin İntibakları hakkındaki ilgili Dekanlığın 07.09.2006 tarih ve 5278 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 28.07.2006 tarih ve 2447-170131 sayılı yazısı gereğince Üniversitemiz Gazi Eğitim Fakültesinin; Okul...
12.09.2006 05 2006/85 2006/85- Üniversitemiz Tapu ve Kadastro Meslek Yüksekokulu müfredat programları değişikliği konusu incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Tapu ve Kadastro Meslek Yüksekokulu müfredat programlarında yapılan değişikliklerle ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
12.09.2006 05 2006/86 2006/86- 2006 Önkayıt ve Özel Yetenek Sınav sonuçlarına göre Üniversitemize kayıt yaptıran ancak daha sonra kayıtlarını sildirmeleri nedeniyle boşalan kontenjanlara öğrenci kaydı yapılması konusu görüşüldü. 2006 Önkayıt ve Özel Yetenek Sınav sonuçlarına göre Üniversitemize kayıt yaptıran...
12.09.2006 05 2006/87 2006/87- Hüsamettin ÇELEBİ’ye, Türk Basın Yaşamına ve İletişim Fakültesi’ne katkılarından dolayı Üniversitemizce “Fahri Doktora” Ünvanı verilmesi hakkında ilgili Üniversitemiz İletişim Fakültesi Dekanlığının 23.05.2006 tarih ve 985 sayılı yazısı ve eki görüşüldü. Hüsamettin ÇELEBİ’ye,...
12.09.2006 05 2006/88 2006/88-Üniversitemiz Türkçe Öğrenim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi hakkında ilgili Başkanlığın 01 Eylül 2006 tarih ve 845 sayılı yazı ve eki görüşüldü. Üniversitemiz Türkçe Öğrenim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) 2006-2007...
16.06.2006 04 2006/33 2006/33- Üniversitemiz Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde Yoğun Bakım Bilim Dalının kurulması hakkında ilgili Dekanlığın 08.05.2006 tarih ve 443 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde Yoğun Bakım Bilim Dalının...