Senato Kararı Arama

Aranacak Kelime: Toplantı Tarihi:
Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar
16.06.2006 04 2006/34 2006/34- Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi 5. Yıl Eğitim Müfredatı hakkında ilgili Dekanlığın 28.07.2005 tarih ve 1075 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi 5. Yıl Eğitim Müfredatının ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
16.06.2006 04 2006/35 2006/35- Üniversitemiz Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı bünyesinde Yoğun Bakım Bilim Dalının kurulması hakkında ilgili Dekanlığın 25.04.2006 tarih ve 421 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı bünyesinde Yoğun Bakım...
16.06.2006 04 2006/36 2006/36- Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi’nde açılmış olan Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümüne 2006-2007 eğitim-öğretim döneminde ÖSS sınavıyla 15 (onbeş) öğrenci alınması hakkında ilgili Dekanlığın 04.05.2006 tarih ve 42 sayılı yazısı incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz...
16.06.2006 04 2006/37 2006/37-Üniversitemiz Teknik Eğitim Fakültesi öğrencilerinden 21.03.2006 tarihinde vefat eden 021220007 numaralı Ömer CİNGÖZ ve 10.05.2006 tarihinde vefat eden 021234018 numaralı Muhattin KARAHALİL’e fahri lisans diploması verilmesi hakkında ilgili Dekanlığın 23.05.2006 tarih ve 1105 sayılı yazısı ve eklerinin görüşüldü. Üniversitemiz...
16.06.2006 04 2006/38 2006/38- Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eğitim – Öğretim Sınav Yönergesi Değişiklik Taslağı hakkında ilgili Dekanlığın 10.05.2006 tarih ve 1601 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eğitim – Öğretim Sınav Yönergesi Değişiklik...
16.06.2006 04 2006/39 2006/39- Üniversitemiz Ankara Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi hakkında ilgili Müdürlüğün 24.05.2006 tarih ve 220 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Ankara Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin ekteki şekliyle kabulüne...
16.06.2006 04 2006/40 2006/40- Üniversitemiz İletişim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi hakkında ilgili Dekanlığın 27.03.2006 tarih ve 0585 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz İletişim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
16.06.2006 04 2006/41 2006/41- Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü müfredat programında seçmeli ders olarak okutulan BİY-415 kodlu Viroloji dersinin, ders saatinin ve kredisinin 2006-2007 eğitim-öğretim yılından itibaren ekte belirtilen şekliyle okutulması hakkında ilgili Dekanlığın 06.06.2006 tarih ve 1268 sayılı yazısı ve eki incelenerek...
16.06.2006 04 2006/42 2006/42-“Gazi Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (GÜADEK) Yönergesi”nin bazı maddelerinde yapılan değişiklikler görüşüldü. “Gazi Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (GÜADEK) Yönergesi”nin bazı maddelerinde yapılan değişikliklerle ekteki...
16.06.2006 04 2006/43 2006/43-Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünde 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren okutulmak üzere “Seçmeli Ders” açılması hakkında ilgili Dekanlığın 06.06.2006 tarih ve 1267 sayılı yazısı ve eki incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi...
16.06.2006 04 2006/44 2006/44- Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 29 ncu maddesinin 1 inci fıkrasındaki değişiklik konusu görüşüldü. Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 29 ncu maddesinin 1 inci fıkrasındaki değişikliğin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
16.06.2006 04 2006/45 2006/45- Üniversitemiz 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi görüşüldü. Üniversitemiz 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takviminin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
16.06.2006 04 2006/46 2006/46-Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nca işletilen kantin, kafeterya, sosyal tesis v.b. yerlerin işleyiş ve yönetimi ile ilgili esas ve usulleri belirlemek amacıyla hazırlanan yönerge taslağı görüşüldü. Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nca işletilen kantin,...
16.06.2006 04 2006/47 2006/47- Rektörlüğe bağlı ve Tıp Fakültesi bünyesinde bulunan “Prof.Dr.Necmettin AKYILDIZ İşitme Konuşma Ses ve Denge Bozuklukları Tanı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi” ile “Aile Planlaması İnfertilite ve Üreme Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi” nin lav edilerek, bu merkezler tarafından yürütülmekte olan...
16.06.2006 04 2006/48 2006/48-Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunda görev süreleri dolan 5 (beş) komisyon üyesinin yerlerine, “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca, yeni komisyon üyelerinin belirlenmesi konusu görüşüldü. Üniversitemiz Bilimsel...
16.06.2006 04 2006/49 2006/49-Üniversitemiz Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı ve Müzik Eğitimi Anabilim Dalı tarafından hazırlanan 2006 Resim ve Müzik Özel Yetenek Sınav Kılavuzu incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi...
16.06.2006 04 2006/50 2006/50- Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kastamonu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Kırşehir Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınav Kılavuzu incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kastamonu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Kırşehir Beden...
16.06.2006 04 2006/51 2006/51- Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Bölümlerine öğrenci seçimi ile ilgili olarak hazırlanan Yetenek Sınavı Kılavuzu incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Bölümlerine öğrenci seçimi ile ilgili olarak hazırlanan Yetenek Sınavı Kılavuzunun ekteki...
16.06.2006 04 2006/52 2006/52- Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi müfredat programları hakkındaki ilgili Dekanlığın 15.06.2006 tarih ve 1008 tarihli yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi müfredat programlarının ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
16.06.2006 04 2006/53 2006/53- Üniversitemiz 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılı Yatay Geçiş kontenjanları konusu incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılı Yatay Geçiş kontenjanlarının ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.