Senato Kararı Arama

Aranacak Kelime: Toplantı Tarihi:
Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar
16.06.2006 04 2006/54 2006/54- Oral Patoloji Doktoralı Öğretim Elemanlarının, Sağlık Bilimleri Temel Alanı içerisinde belirlenecek “Dişhekimliği Temel Tıp Bilimleri – Patoloji” Bilim Alanından Doçentlik alanı açılması hakkındaki ilgili Dekanlığın 15.06.2006 tarih ve 1006 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. Oral Patoloji Doktoralı...
16.06.2006 04 2006/55 2006/55- Üniversitemiz Merkez Yayın Komisyonunun 12.06.2006 tarihinde yapılan 07 (yedi) sayılı toplantısında alınan karar (12. madde) incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Merkez Yayın Komisyonunun 12.06.2006 tarihinde yapılan 07 (yedi) sayılı toplantısında alınan kararların, 12.maddesinin (Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisinin 6 (altı)...
16.06.2006 04 2006/56 2006/56-Üniversitemiz Tabu Kadastro Meslek Yüksekokulu’nda, ERASMUS çalışmaları kapsamında okutulan derslerde yapılan değişiklikler hakkındaki ilgili Müdürlüğün 14.06.2006 tarih ve 104 sayılı yazısı ve eklerinin görüşülmesi. Üniversitemiz Tabu Kadastro Meslek Yüksekokulu’nda, ERASMUS çalışmaları...
16.06.2006 04 2006/57 2006/57- Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinde Değişiklik yapılması hakkındaki ilgili Dekanlığın 15.06.2006 tarih ve 1007 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinde yapılan değişikliklerin ekteki...
31.03.2006 02 2006/18 2006/18- “Gazi Üniversitesi Kooperatifçilik Araştırma ve Uygulama Merkezi” kurulması hakkında Üniversitemiz Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dekanlığının 16.03.2006 tarih ve 10/503 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemize bağlı “Gazi Üniversitesi Kooperatifçilik...
31.03.2006 02 2006/19 2006/19-Üniversitemiz Mesleki Eğitim Fakültesi Müzesine “Prof.Ülker MUNCUK” adının verilmesi hakkında ilgili Dekanlığın 27.03.2006 tarih ve 732 sayılı yazısı ve eki görüşüldü. Üniversitemiz Mesleki Eğitim Fakültesi Müzesine “Prof.Ülker MUNCUK Müzesi” olarak adının verilmesinin kabulüne...
31.03.2006 02 2006/20 2006/20- Üniversitemiz Mesleki Eğitim Fakültesi Konferans Salonuna “Muzaffer TURLA” adının verilmesi hakkında ilgili Dekanlığın 29.03.2006 tarih ve 746 sayılı yazısı ve eki görüşüldü. Üniversitemiz Mesleki Eğitim Fakültesi Konferans Salonuna “Muzaffer TURLA Salonu” olarak adının verilmesinin kabulüne...
31.03.2006 02 2006/21 2006/21- Üniversitemiz Mesleki Eğitim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi hakkında ilgili Dekanlığın 15.03.2006 tarih ve 632 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Mesleki Eğitim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
31.03.2006 02 2006/22 2006/22- Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi hakkında ilgili Dekanlığın 23.02.2006 tarih ve 191 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
31.03.2006 02 2006/23 2006/23- Üniversitemiz Hemşirelik Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinde değişiklik yapılması hakkında ilgili Müdürlüğün 27.02.2006 tarih ve 91 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Hemşirelik Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinde yapılan deşikliklerle...
31.03.2006 02 2006/24 2006/24- Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çevre Programının adının “Çevre Sağlığı Programı” olarak değiştirilmesi hakkında ilgili müdürlüğün 01.03.2006 tarih ve 108 sayılı yazısı ve eki incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çevre...
31.03.2006 02 2006/25 2006/25- Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümü “TAR 111 Ata.İlk.İnk.Tar.I” dersinin 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında açılması hakkında ilgili Dekanlığın 14.02.2006 tarih ve 956 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz...
31.03.2006 02 2006/26 2006/26- Üniversitemiz Yaz Okulu Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması konusu görüşüldü. Üniversitemiz Yaz Okulu Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde yapılan değişikliklerle ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
31.03.2006 02 2006/27 2006/27- Gazi Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Hakkında Yönerge Taslağı incelenerek görüşüldü. Gazi Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Hakkında Yönerge Taslağı’nın kabulüne oybirliği ile karar verildi.
31.03.2006 02 2006/28 2006/28- Üniversitemize bağlı Çankırı İlinde Güzel Sanatlar Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulması konusu görüşüldü. Üniversitemize bağlı Çankırı İlinde Güzel Sanatlar Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulmasına ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına...
31.03.2006 02 2006/29 2006/29- Üniversitemiz bünyesinde “Gazi Üniversitesi Hasan Ali Yücel Araştırma Merkezi” nin kurulması konusu görüşüldü. Üniversitemiz bünyesinde “Gazi Üniversitesi Hasan Ali Yücel Araştırma Merkezi” nin kurulmasına, Yönetmeliğinin ekteki şekliyle kabulüne ve Yükseköğretim...
31.03.2006 02 2006/30 2006/30- Üniversitemiz Dişhekimliği Fakültesinde 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren zorunlu hazırlık sınıfı açılması hakkında ilgili Dekanlığın 22.03.2006 tarih ve 424 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Dişhekimliği Fakültesinde 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren zorunlu...
31.03.2006 02 2006/31 2006/31- Üniversitemiz Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği programında ikinci öğretim açılması konusu incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği programında ikinci öğretim açılmasının kabulüne...
15.02.2006 01 2006/01 2006/01- Üniversitemiz Gazi Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümü bünyesinde “Makine Resim-Konstrüksiyon” II.Öğretim programı açılması ve 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılında 50 (elli) öğrenci alınması hakkında ilgili Yüksekokulun 31.01.2006 tarih ve 33 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz...
15.02.2006 01 2006/02 2006/02- Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi “Resim” bölümüne 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında 15 (onbeş) öğrenci alınması hakkında ilgili Dekanlığın 24.01.2006 tarih ve 06 sayılı yazısı incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi “Resim” bölümüne...