Senato Kararı Arama

Aranacak Kelime: Toplantı Tarihi:
Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar
21.12.2005 06 2005/71 2005/71- Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı tarafından “Odyoloji-Konuşma-Ses ve Denge Bozuklukları” Doktora programı açılması hakkında Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün 13.10.2005 tarih ve 1407 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek...
21.12.2005 06 2005/72 2005/72-Üniversitemiz Atatürk Meslek Yüksekokulu’nun 2005-2006 Eğitim-Öğretim Yılı Güz döneminde Eğitim-Öğretime 14 Eylül 2005 yerine, 24 Ekim 2005 tarihinde başlaması nedeniyle Akademik Takvimde değişiklik yapılarak 24 Ekim 2005 tarihinden itibaren 5 (beş) haftalık telafi programı uygulanması hakkında ilgili Yüksekokulun...
21.12.2005 06 2005/73 2005/73- Üniversitemiz Çorum İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılında Maliye ve Kamu Yönetimi Bölümlerine 2006-ÖSS sonuçlarına göre Merkezi Yerleştirme ile (Eşit Ağırlık puanıyla) 70’er öğrenci alınması hakkında ilgili Dekanlığın 14.11.2005 tarih ve 1868 sayılı yazısı ve ekleri...
21.12.2005 06 2005/74 2005/74- Üniversitemiz Çorum İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılında “İşletme” ve “İktisat” bölümlerinde ikinci öğretim programları açılması hakkında ilgili Dekanlığın 16.11.2005 tarih ve 1887 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz...
21.12.2005 06 2005/75 2005/75- Üniversitemiz Gazi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı 4. sınıf 7. yarıyılında okutulan seçmeli derslere “İSÖ 419 Kaynaştırma Eğitimi” dersinin eklenmesi hakkında ilgili Dekanlığın 05.12. 2005 tarih ve 8208 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz...
21.12.2005 06 2005/76 2005/76- Üniversitemiz Teknik Eğitim Fakültesi 2005-2006 Eğitim-Öğretim Sınav Yönergesinin ekte belirtilen şekliyle ve 2005-2006 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren uygulanması hakkında ilgili Dekanlığın 08.12.2005 tarih ve 3322 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Teknik Eğitim...
21.12.2005 06 2005/77 2005/77- Üniversitemiz Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi İşletme Eğitimi Bölümü bünyesinde “Pazarlama Öğretmenliği Programı” açılması hakkında ilgili Dekanlığın 21.11.2005 tarih ve 1251 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi İşletme...
21.12.2005 06 2005/78 2005/78- Üniversitemiz Gazi Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümü bünyesinde kurulan “Makine Resim-Konstrüksiyon” programına 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılında 50 (elli) öğrenci alınması hakkında ilgili Yüksekokulun 19.12.2005 tarih ve 489 sayılı yazısı incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz...
21.12.2005 06 2005/79 2005/79- Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde “Aile ve Tüketici Bilimleri Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı” açılması hakkında ilgili Enstitü Müdürlüğünün 20.04.2005 tarih ve 3161 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz...
21.12.2005 06 2005/80 2005/80-Üniversitemiz İletişim Fakültesi 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında, uygulanan Erasmus Uyumlu Ders Programına seçmeli dersler eklenmesi hakkında ilgili Dekanlığın 28.07.2005 tarih ve 1527 sayılı yazısı ve eki incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz İletişim Fakültesi 2005-2006 Eğitim-Öğretim...
21.12.2005 06 2005/81 2005/81-Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Üyeliğine, iki üye seçimi konusu görüşüldü. 2547 Sayılı Kanunun değişik 4684 Sayılı Kanunla Değişik 58. maddesine dayanılarak düzenlenerek Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri hakkında Yönetmelik’in 4. maddesi gereğince, Üniversitemiz...
21.12.2005 06 2005/82 2005/82-Üniversitemiz Osmancık Meslek Yüksekokulu 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında ilk defa açılan Osmancık Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümü Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programı ile Endüstriyel Elektronik Eğitim Programının iki yıllık (4 dönem) müfredat programında yer alan dersler ve...
21.12.2005 06 2005/83 2005/83- Üniversitemiz Kastamonu Eğitim Fakültesi 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılı itibariyle seçmeli dersler müfredat programlarında yapılan değişiklikler hakkında ilgili Dekanlığın 17.11. 2005 tarih ve 3531 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Kastamonu Eğitim Fakültesi 2005-2006...
21.12.2005 06 2005/84 2005/84- Üniversitemiz Tıp Fakültesi Öğrenci Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi hakkında ilgili Dekanlığın 08.12.2005 tarih ve 1323 tarihli yazısı ve eki yönerge incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Tıp Fakültesi Öğrenci Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği...
21.12.2005 06 2005/85 2005/85-Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Medikal Fizik ve Diğer Uygulamalı Radyasyon Bilimleri Uzmanlığı Anabilim Dalı açılması konusu incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde “Medikal Fizik ve Diğer Uygulamalı Radyasyon Bilimleri Anabilim Dalı”...
21.12.2005 06 2005/86 2005/86- Üniversitemiz Atatürk Meslek Yüksekokulu’nda 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılında İnternet Destekli Öğretim Programları (İDO) çerçevesinde “Teknik Programlar Bölümü” bünyesinde “Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programı” ile “İktisadi ve İdari Programlar Bölümü”...
21.12.2005 06 2005/87 2005/87- Çorum Mühendislik Fakültesi Konferans Salonuna eski Çorum Valisi Sayın Atıl ÜZELGÜN’nün isminin verilmesi hakkında ilgili Dekanlığın 13.12.2005 tarih ve 1698 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Konunun gündemden çekilmesine oyçokluğu ile karar verildi.
14.10.2005 05 2005/47 2005/47- 20 Eylül 2005 tarih ve 25942 Sayılı Resmi gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği gereğince hazırlanan “Gazi Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi”nin görüşülmesi. 20 Eylül 2005 tarih ve...
14.10.2005 05 2005/48 2005/48- Üniversitemiz Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği’nin, Rektörlük Eğitim Komisyonunun önerileri doğrultusunda değişiklik yapılması konusu görüşüldü. Üniversitemiz Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği’nin, Rektörlük Eğitim Komisyonunun önerileri doğrultusunda yapılan değişikliklerle...
14.10.2005 05 2005/49 2005/49- 20 Eylül 2005 tarih ve 25942 Sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme Kalite Geliştirme Yönetmeliğinin 8. maddesi gereğince Üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulunun belirlenmesi konusu görüşüldü. 20 Eylül 2005...