Senato Kararı Arama

Aranacak Kelime: Toplantı Tarihi:
Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar
14.10.2005 05 2005/50 2005/50- Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusu görüşüldü. Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle ekteki şekliyle kabulüne...
14.10.2005 05 2005/51 2005/51- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından uygun bulunan Üniversitemiz Diploma Eki Çalışması konusu görüşüldü. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından uygun bulunan Üniversitemiz Diploma Eki Çalışmasının ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
14.10.2005 05 2005/52 2005/52- Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü’nün Kurulması ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği incelenerek görüşüldü. Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü’nün Kurulması’na ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ekteki...
14.10.2005 05 2005/53 2005/53- Üniversitemiz “Çocuk İhmali/İstismarını Sağaltım ve Engelleme Merkezi”nin kurulması ve Yönetmeliği, konusu incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz “Çocuk İhmali/İstismarını Sağaltım ve Engelleme Merkezi”nin kurulmasına ve Yönetmeliğinin ekteki şekliyle kabulüne ve Yükseköğretim...
14.10.2005 05 2005/54 2005/54-Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde “Sosyal Pediatri” isimli doktora programı açılması hakkında ilgili Müdürlüğün 26.05.2005 tarih ve 663 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. Üniversitemiz Sağlık...
14.10.2005 05 2005/55 2005/55- Üniversitemiz Kaman Meslek Yüksekokulu İnşaat programına öğrenci alınmaması nedeniyle, 5316 sayılı kanundan yararlanarak başvuruda bulunan 3 (üç) öğrencinin Kırşehir Meslek Yüksekokulunda bulunan mevcut İnşaat programında derslerine devam etmeleri ve sınavlarının yapılması hakkında ilgili Yüksekokul Müdürlüğünün...
14.10.2005 05 2005/56 2005/56-Üniversitemiz Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Turizm İşletmeciliği Eğitimi Bölümü, Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği yeni ders programlarının 2005-2006 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren I. Sınıfa kayıt yaptıracak öğrencilere uygulanması, 2006-2007 öğretim yılından itibaren ise tüm öğrencilere uygulanması...
14.10.2005 05 2005/57 2005/57- 15.01.1997 tarih ve 22878 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği’nin değiştirilerek yeni haliyle kabulü ve 2005-2006 Eğitim-Öğretim döneminde yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girmesi hakkında ilgili Enstitü Müdürlüğünün...
14.10.2005 05 2005/58 2005/58-Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü programlarına başvurabilecek lisans programlarının belirlenmesi hakkında ilgili Enstitü Müdürlüğünün 19 Ağustos 2005 tarih ve 3567 sayılı yazısı ve eki liste görüşüldü. Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü...
14.10.2005 05 2005/59 2005/59-Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusu görüşüldü. Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
14.10.2005 05 2005/60 2005/60- Üniversitemiz bünyesinde 4 (dört) yıllık lisans eğitimi verecek Tapu Kadastro Yüksekokulunun açılması konusu incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz bünyesinde 4 (dört) yıllık lisans eğitimi verecek Tapu Kadastro Yüksekokulunun açılmasının kabulüne ve Yükseköğretim Kurulu...
14.10.2005 05 2005/61 2005/61- Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün önerileri doğrultusunda hazırlanan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği hakkında Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığının 13.10.2005 tarih ve 1077 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Başbakanlık...
14.10.2005 05 2005/62 2005/62- Üniversitemiz Kırşehir Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılı 1. yarıyılında sınıflara göre açılacak olan seçmeli dersler hakkında ilgili yüksekokul Müdürlüğü’nün 29.08.2005 tarih ve 33 sayılı yazısı ve eki incelenerek görüşüldü. Konunun gündemden...
14.10.2005 05 2005/63 2005/63- Üniversitemiz “Gazi Üniversitesi Farmakovijilans ve Klinik Araştırmalar Uygulama Merkezi”nin kurulması ve yönetmeliği incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz “Gazi Üniversitesi Farmakovijilans ve Klinik Araştırmalar Uygulama Merkezi”nin kurulmasına ve yönetmeliğinin ekteki şekliyle kabulüne...
14.10.2005 05 2005/64 2005/64- Üniversitemiz “Gazi Üniversitesi Nöropsikiyatri Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi”nin kurulması ve yönetmeliği incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz “Gazi Üniversitesi Nöropsikiyatri Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi”nin kurulmasına ve yönetmeliğinin ekteki şekliyle kabulüne...
14.10.2005 05 2005/65 2005/65- Üniversitemiz “Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu Kuruluş ve Çalışma Yönergesi” üzerinde yapılan değişiklikle “Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Koordinatörlüğü Kuruluş ve Çalışma Yönergesi “ şekline dönüştürülmesi hakkında...
09.06.2005 04 2005/29 2005/29- Avrupa Üniversiteler Birliği Kalite Güvence Sistemi ve Akreditasyon çalışmaları konusu görüşüldü. Üniversite Senato üyelerine konuyla ilgili bilgi verildi.
09.06.2005 04 2005/30 2005/30- Üniversitemiz Tıp Fakültesi bünyesinde kurulan Sürekli Tıp Eğitimi (STE) Kurulu Yönergesi konusu görüşüldü. Üniversitemiz Tıp Fakültesi bünyesinde kurulan Sürekli Tıp Eğitimi (STE) Kurulu Yönergesinin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
09.06.2005 04 2005/31 2005/31-Üniversitemiz Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Resim Özel Yetenek Sınav Komisyon Raporu doğrultusunda Özel Yetenek Sınav Kılavuzunun 7. ve 8. sayfalarında değişiklik yapılması hakkında ilgili Dekanlığın 26.01.2005 tarih ve 434 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz...
09.06.2005 04 2005/32 2005/32- Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu programları müfredatlarının güncelleştirilmesi hakkında ilgili Müdürlüğün 23.05.2005 tarih ve 350 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu programları müfredatlarının güncelleştirilerek...