Senato Kararı Arama

Aranacak Kelime: Toplantı Tarihi:
Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar
09.06.2005 04 2005/33 2005/33- Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik, Biyoloji ve Matematik Bölümlerinde 2005-2006 eğitim-öğretim yılından itibaren okutulmak üzere “seçmeli ders açılması” hakkındaki ilgili Dekanlığın 31.05.2005 tarih ve 934 sayılı yazısı incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Fen-Edebiyat...
09.06.2005 04 2005/34 2005/34- Üniversitemiz Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalında 2005-2006 eğitim-öğretim yılı I.yarıyılında başlatılmak üzere İngilizce Öğretmenliği sertifika programı açılması hakkında ilgili Dekanlığın 26.04.2005 tarih ve 1950 sayılı yazısı ve eklerinin görüşülmesi. Üniversitemiz...
09.06.2005 04 2005/35 2005/35-2005-2006 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz birimlerine ön kayıt ve özel yetenek sınavıyla alınacak öğrencilerin ön kayıt ve sınav tarihlerinin belirlenmesi konusu görüşüldü. 2005-2006 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz birimlerine ön kayıt ve özel yetenek sınavıyla alınacak öğrencilerin...
09.06.2005 04 2005/36 2005/36-Üniversitemiz Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Temsilcisi ve Genel Kurul Üyesi Prof.Dr.Ahmet AKSOY’un Ekim 2005 ayında üyelik süresinin dolması sebebiyle yeni üye (temsilci) seçimi konusu görüşüldü. Üniversitemiz Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Temsilcisi ve Genel...
09.06.2005 04 2005/37 2005/37-Üniversitemiz Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri doktora öğrencilerinin eğitim formasyon derslerini (Gelişim ve Öğrenme ile Öğretimde Planlama ve Değerlendirme) almaları hakkındaki Enstitüler Komisyon kararı değerlendirildi. Üniversitemiz Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Sağlık...
09.06.2005 04 2005/38 2005/38- Üniversitemiz ‘Toplum Gönüllüleri Kulübü” nün kurulması ve klüb tüzüğü incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz ‘Toplum Gönüllüleri Kulübü” nün kurulması ve klüb tüzüğünün ekteki şekliyle kabulüne oybirliği...
09.06.2005 04 2005/39 2005/39-Üniversitemiz Türkiyat Araştırmaları Merkezi (TAM)’nin kurulması konusu ve yönetmeliği incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Türkiyat Araştırmaları Merkezi (TAM)’nin kurulmasına ve yönetmeliğinin ekteki şekliyle kabulüne ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile...
09.06.2005 04 2005/40 2005/40-Üniversitemiz Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi (GÜDENAM)’nin kurulması konusu ve Yönetmeliği incelenerek görüşülmesi Üniversitemiz Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi (GÜDENAM)’nin kurulmasına ve yönetmeliğinin ekteki şekliyle kabulüne ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na...
09.06.2005 04 2005/41 2005/41-Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürütülen Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı altında yer alan Okulöncesi Eğitimi Bilim Dalı Doktora programı açılması konusu görüşüldü. Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürütülen...
09.06.2005 04 2005/42 2005/42-Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik, Kimya, Endüstri Mühendisliği, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinin program değişikliği konusu görüşüldü. Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik, Kimya, Endüstri Mühendisliği,...
09.06.2005 04 2005/43 2005/43-Üniversitemiz Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Programları değişikliği hakkında ilgili Yüksekokul Müdürlüğünün 06.06.2005 tarih ve 248 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Programları değişikliğinin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği...
09.06.2005 04 2005/44 2005/44- Üniversitemiz Enstitülerinde 2005-2006 Eğitim-Öğretim Güz Yarı yılı itibariyle doktora öğrenim süreleri sona erecek olan öğrencilere 2004-2005 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz döneminde Yazokulu (“Gelişim ve Öğrenme” ile “Öğretimde Planlama ve Değerlendirme” derslerinin) açılması konusunun...
09.06.2005 04 2005/45 2005/45-Üniversitemiz Teknik Eğitim Fakültesi Müfredat programı görüşüldü. Üniversitemiz Teknik Eğitim Fakültesi 2005-2006 eğitim-öğretim yılı Müfredat programının ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
09.06.2005 04 2005/46 2005/46-03.06.2005 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu Genel toplantısında açılmasına izin verilen G.Ü.Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümüne ek kontenjan ve seçme sınavı ile öğrenci alınması hakkında ilgili Dekanlığın 15.06.2005 tarih ve 008/2005 sayılı yazısı görüşüldü. Üniversitemiz...
29.04.2005 03 2005/15 2005/15- Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesinde “Resim” ve “Görsel İletişim Tasarımı” Bölümlerinin açılması konusu görüşüldü. Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesinde “Resim” ve “Görsel İletişim Tasarımı” Bölümlerinin açılmasının...
29.04.2005 03 2005/16 2005/16- Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümüne bağlı Tıbbi Genetik Anabilim Dalının Doçentlik Sınavlarında Sağlık Bilimleri Temel Alanı olan Tıbbi Genetik adının ayrı bir bilim alanı kodu altında yer alması hakkında ilgili Dekanlığın 07.06.2004 tarih ve 648 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz...
29.04.2005 03 2005/17 2005/17- Üniversitemiz “Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin Kayıt Yenileme ve Geçici Kayıt başlıklı 8. maddesinin 1. paragrafının değiştirilmesi konusu incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz “Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin Kayıt Yenileme ve Geçici Kayıt başlıklı 8. maddesinin...
29.04.2005 03 2005/18 2005/18- Üniversitemize bağlı yükseköğretim kurumlarının 2005-2006 Eğitim Öğretim Yılı Yatay Geçiş kontenjanları konusu görüşüldü. Üniversitemize bağlı yükseköğretim kurumlarının 2005-2006 Eğitim Öğretim Yılı Yatay Geçiş kontenjanlarının ekteki şekliyle kabulüne ve Yükseköğretim...
29.04.2005 03 2005/19 2005/19- Çift Anadal İkinci Lisans ve Yandal Programı başvurularının 30 Mayıs – 17 Haziran 2005 tarihleri arasında yapılması ve kontenjanları konusu görüşüldü. Çift Anadal İkinci Lisans ve Yandal Programı başvurularının 30 Mayıs – 17 Haziran 2005 tarihleri arasında yapılması ve kontenjanları konusunu incelemek üzere,...
29.04.2005 03 2005/20 2005/20- Üniversitemize bağlı yükseköğretim kurumlarının 2005-2006 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimleri konusunun görüşülmesi. Üniversitemize bağlı yükseköğretim kurumlarının 2005-2006 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimlerinin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.