Senato Kararı Arama

Aranacak Kelime: Toplantı Tarihi:
Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar
29.06.2007 04 2007/62 2007/62- Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde “Rekreasyon” Bölümü açılması hakkında ilgili Müdürlüğün 22.06.2007 tarih ve 833 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde “Rekreasyon”...
29.06.2007 04 2007/63 2007/63- Üniversitemiz Dişhekimliği Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesinde değişiklik yapılması hakkında ilgili Dekanlığın 21.06.2007 tarih ve 1360 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Dişhekimliği Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesinde yapılan değişikliğin ekteki şekliyle...
29.06.2007 04 2007/64 2007/64-Üniversitemiz Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı ve Müzik Eğitimi Anabilim Dalı tarafından hazırlanan 2007 Resim ve Müzik Özel Yetenek Sınav Kılavuzu incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi...
29.06.2007 04 2007/65 2007/65- Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Özel Yetenek Sınavı Kılavuzunun ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
29.06.2007 04 2007/66 2007/66- Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Bölümlerine öğrenci seçimi ile ilgili olarak hazırlanan Yetenek Sınavı Kılavuzu incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Bölümlerine öğrenci seçimi ile ilgili olarak hazırlanan Yetenek Sınavı Kılavuzunun ekteki...
29.06.2007 04 2007/67 2007/67- Üniversitemiz Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesinde değişiklik yapılması hakkında ilgili Dekanlığın 22.06.2007 tarih ve 1055 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesinde yapılan...
29.06.2007 04 2007/68 2007/68- Üniversitemiz Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Turizm İşletmeciliği Eğitim Bölümü bünyesindeki programlarda uygulanacak olan Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı hakkında ilgili Dekanlığın 22.06.2007 tarih ve 1056 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi...
29.06.2007 04 2007/69 2007/69- Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesinin yeniden düzenlenmesi hakkında ilgili Dekanlığın 15.06.2007 tarih ve 390 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesinin ekteki şekliyle yeniden düzenlenmesinin...
29.06.2007 04 2007/70 2007/70- Üniversitemiz Hukuk Fakültesi 2007-2008 Eğitim Öğretim yılından itibaren okutulacak ders adları, haftalık saat ve kredileri ile seçimlik ders listesi hakkında ilgili Dekanlığın 15.06.2007 tarih ve 398 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Hukuk Fakültesi 2007-2008 Eğitim Öğretim...
29.06.2007 04 2007/71 2007/71- Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nda boş bulunan Üyeliğe, Yönetim Kurulu Üyesi seçimi konusu görüşüldü. Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nda boş bulunan Üyeliğe, Üniversitemiz Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Leyla KÜÇÜKAHMET’in 2547...
09.05.2007 03 2007/26 2007/26- “Gazi Üniversitesi Bilim Etiği Kurulu ve Çalışma Esasları Yönergesi” konusu görüşüldü. “Gazi Üniversitesi Bilim Etiği Kurulu ve Çalışma Esasları Yönergesi”nin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
09.05.2007 03 2007/27 2007/27- Üniversitemiz Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği programında okutulan EĞT 501 kodlu “Öğretim Teknik ve Materyal Geliştirme” dersinin sehven yazılan saat ve kredilerinde düzeltme yapılması hakkında ilgili Dekanlığın 15.02.2007 tarih ve 214 sayılı yazısı ve eki incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz...
09.05.2007 03 2007/28 2007/28- Üniversitemiz Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Muhasebe Eğitimi Bölümü Ders Programında değişiklik yapılması hakkında ilgili Dekanlığın 27.03.2007 tarih ve 475 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Muhasebe Eğitimi Bölümü Ders Programında...
09.05.2007 03 2007/29 2007/29- Gazi Üniversitesi İleri Biyolojik Araştırma, Uygulama ve Eğitim Merkezi adının “Gazi Üniversitesi Moleküler Biyoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi” olarak değiştirilmesi ve ilgili yönetmelikte gerekli düzeltmelerin yapılması konusu görüşüldü. Gazi Üniversitesi İleri Biyolojik Araştırma, Uygulama...
09.05.2007 03 2007/30 2007/30- Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAZİSEM) Yönetmeliğinin 8.maddesinde değişiklik yapılması hakkında ilgili Müdürlüğün 25.04.2007 tarih ve 20 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAZİSEM) Yönetmeliğinin...
09.05.2007 03 2007/31 2007/31- Üniversitemiz 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi görüşüldü. Üniversitemiz 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takviminin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
09.05.2007 03 2007/32 2007/32- Üniversitemiz Teknik Eğitim Fakültesi Zorunlu Hazırlık Sınıflarında okuyan öğrencilerin, programlarında yer alan 3.yarıyıldaki “Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma”, 4. yarıyıldaki “Mesleki Yabancı Dil I ”, 5. yarıyıldaki “Mesleki Yabancı Dil II ” ve 6. yarıyıldaki “İş Hayatı İçin Yabancı Dil” derslerini...
09.05.2007 03 2007/33 2007/33- Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü El Sanatları Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Programı açılması hakkında ilgili Müdürlüğün 26.12.2006 tarih ve 10148 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü El Sanatları Eğitimi Anabilim Dalı Doktora...
09.05.2007 03 2007/34 2007/34- Üniversitemiz Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümünün, Doçentlik Bilim Alanlarından Mesleki ve Teknik Eğitim temel alanı kapsamında mevcut 708 kodlu Makine Teknolojileri Eğitimi Bilim Alanına giren ancak anahtar sözcükler ve kodlamalarında yer almayan “Tesisat Eğitimi”nin Doçentlik anahtar...
09.05.2007 03 2007/35 2007/35- 10.Cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet Necdet SEZER’in görev süresinin 16 Mayıs 2007 tarihinde sona ermesi dolayısıyla; Gazi Üniversitesi Senatosu aşağıdaki açıklamayı kamuoyuna duyurmaya oybirliği ile karar vermiştir. KAMUOYUNA DUYURU Cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet Necdet SEZER’e Cumhurbaşkanlığı görevi süresince,...