Senato Kararı Arama

Aranacak Kelime: Toplantı Tarihi:
Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar
29.04.2005 03 2005/23 2005/23- Üniversitemiz Dişhekimliği Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anabilim Dalı-Patoloji Bilim Dalı tarafından dişhekimlerine açık olarak yürütülen bu programdan doktora alan ve sağlık temel alanında asgari koşulları tamamlayan akademisyenlerin, Doçentlik Sınavlarına Sağlık Bilimleri Temel Alanı olan Tıbbi Patoloji Yerine Oral Patoloji...
29.04.2005 03 2005/24 2005/24- Üniversitemiz Çorum İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme ve İktisat Bölümü öğrencilerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için müracaat olması halinde 2004-2005 Eğitim-Öğretim Yılında Yaz Okulu açılması hakkında ilgili Dekanlığın 25.02.2005 tarih ve 292 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz...
29.04.2005 03 2005/25 2005/25- Üniversitemiz Çorum İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2005-2006 Eğitim-Öğretim Yılında Kamu Yönetimi Bölümü ve Maliye Bölümünün açılması hakkında ilgili Dekanlığın 11.03.2005 tarih ve 370 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Çorum...
29.04.2005 03 2005/26 2005/26- Üniversitemiz Atatürk Meslek Yüksekokulunun 1. sınıflarının 2005-2006 Eğitim-Öğretim Yılında Akyurt İlçesinde tahsis edilecek binada faaliyet göstermesi konusunun görüşülmesi. Üniversitemiz Atatürk Meslek Yüksekokulunun 1. sınıflarının 2005-2006 Eğitim-Öğretim Yılında Akyurt İlçesinde...
29.04.2005 03 2005/27 2005/27-Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkında ilgili Müdürlüğün 19.04.2005 tarih ve 3115 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü...
29.04.2005 03 2005/28 2005/28-18 Mart 2005 tarih ve 25759 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesine Dair 5316 Sayılı Af Kanununun uygulanmasına ilişkin esasların belirlenmesi amacıyla Prof.Dr.Tülin OYGÜR, Prof.Dr.Nermin ERTAN, Prof.Dr.Necdet HAYTA, Prof.Dr.Turhan BAYKAL,Yrd.Doç.Dr.Mehmet İSTEMİ ve Uzman Dilaver YAR’dan...
16.02.2005 01 2005/01 2005/01- Slovakya Parlemantosu”nun “Sözde Ermeni Soykırımı” konusunda almış olduğu karar görüşüldü. Slovakya Parlemantosu”nun “Sözde Ermeni Soykırımı” iddialarına ilişkin Üniversitemiz Senatosu’nun, kamuoyuna yansıtan metin görüşü ekte olup, oybirliği ile kabul edilmiştir.
16.02.2005 01 2005/02 2005/02- Üniversitemiz Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalının isminin Acil Tıp Anabilim Dalı olarak değiştirilmesi hakkında ilgili Dekanlığın 31.12.2004 tarih ve 1592 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalının isminin Acil Tıp Anabilim Dalı olarak değiştirilmesinin...
16.02.2005 01 2005/03 2005/03-Üniversitemiz bünyesinde “Toplum Gönüllüleri Kulübü” kurulması konusu görüşüldü. Konunun gündemden çekilmesine oybirliği ile karar verildi.
16.02.2005 01 2005/04 2005/04- Üniversitemiz Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri bünyesinde “Tıp Bilişimi Anabilim Dalı”nın kurulması konusu görüşüldü. Üniversitemiz Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri bünyesinde “Tıp Bilişimi Anabilim Dalı” kurulmasının kabulüne ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına...
16.02.2005 01 2005/05 2005/05-Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nde “Ulaşım ve Trafik Mühendisliği” Bölümü’nün kurulması hakkında ilgili Dekanlığın 26.01.2005 tarih ve 508 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nde “Ulaşım...
16.02.2005 01 2005/06 2005/06-Üniversitemiz Kastamonu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi Sedat ARTUÇ’un, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na yatay geçiş isteği konusu görüşüldü. Üniversitemiz Kastamonu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi Sedat ARTUÇ’un, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na...
16.02.2005 01 2005/07 2005/07-Üniversitemiz “G.Ü.Transplantasyon Merkezi” yönetmeliğinin 9. ve 11. maddelerinde yapılan değişiklik konusu incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz “G.Ü.Transplantasyon Merkezi” yönetmeliğinin 9. ve 11. maddelerinde yapılan değişikliklerin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar...
16.02.2005 01 2005/08 2005/08- Üniversitemiz Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastaneleri) İşletme Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler konusu incelenerek görüşüldü. Üniversitemiz Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastaneleri) İşletme Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin ekteki şekliyle kabulüne...
16.02.2005 01 2005/09 2005/09- Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nda boş bulunan Üyeliğe, Yönetim Kurulu Üyesi seçimi konusu görüşüldü. Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nda boş bulunan Üyeliğe, Üniversitemiz Dişhekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Ali GÜLTAN’ın 2547 Sayılı Yükseköğretim...
16.02.2005 01 2005/10 2005/10- Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nda boş bulunan Üyeliğe, Yönetim Kurulu Üyesi seçimi konusu görüşüldü. Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nda boş bulunan Üyeliğe, Üniversitemiz Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Reşat GENÇ’in 2547 Sayılı Yükseköğretim...
16.02.2005 01 2005/11 2005/11- Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nda boş bulunan Üyeliğe, Yönetim Kurulu Üyesi seçimi konusu görüşüldü. Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nda boş bulunan Üyeliğe, Üniversitemiz Hemşirelik Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof.Dr.Nalan Özhan ELBAŞ’ın 2547 Sayılı Yükseköğretim...
16.02.2005 01 2005/12 2005/12- Üniversitemiz Osmancık Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama ile Endüstriyel Elektronik Programlarına öğrenci alınması konusu görüşüldü. Üniversitemiz Osmancık Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama ile Endüstriyel Elektronik Programlarına 2005-2006 eğitim-öğretim...
16.02.2005 01 2005/13 2005/13- Üniversitemiz Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu Muhasebe, Büro Yönetimi ve Sekreterlik programlarına öğrenci alınması konusu görüşüldü. Üniversitemiz Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu Muhasebe, Büro Yönetimi ve Sekreterlik programlarına 2005-2006 eğitim-öğretim yılı kontenjanında...