T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 03.12.2015

TOPLANTI SAYISI: 11

2015/161- Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora programlarının açılmasının kabulüne ilişkin 30.03.2015 tarih ve 2015/48 nolu Senato kararının iptal edilerek Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün ilgi yazısı ile revize edilerek yapılan Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora programları açılması hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 01.12.2015 tarih ve 138245 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora programlarının açılmasının kabulüne ilişkin 30.03.2015 tarih ve 2015/48 nolu Senato kararının iptal edilerek Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün ilgi yazısı ile revize edilerek yapılan Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans,  Tezsiz Yüksek Lisans (ikinci öğretim) ve Doktora programları açılmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.