T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 03.12.2015

TOPLANTI SAYISI: 11

2015/162- Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün Özel Eğitim Anabilim Dalı "Öğrenme Güçlüğü" Bilim Dalı Doktora Programı açılması hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 01.12.2015 tarih ve 138231 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün Özel Eğitim Anabilim Dalı "Öğrenme Güçlüğü Bilim Dalı Doktora Programı” açılmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.