T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 03.12.2015

TOPLANTI SAYISI: 11

2015/163- Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin vermiş olduğu dilekçeler hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 01.12.2015 tarih ve 138228 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

Üniversitemizde zorunlu hazırlık sınıfı bulunan ve 2014-2015 eğitim-öğretim yılında % 100 İngilizce ve % 100 Türkçe programlara dönüştürülen bölümlere kayıtlı 2014 yılı girişli Türk ve Yabancı uyruklu öğrencilerden hazırlık programını başarı ile tamamlayanların 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında mevcut programlarına devam etmelerine, hazırlık programında başarılı olamayan Türk uyruklu öğrencilerin istemeleri halinde %100 Türkçe programına geçmelerine veya bir yıl daha hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olanların mevcut programlarına devam etmelerine, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13.08.2015 tarih ve 46290 sayılı yazısı gereği kabulüne oybirliği ile karar verildi.