T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 03.12.2015

TOPLANTI SAYISI: 11

2015/164- “Gazi Stratejik Araştırmalar Merkezi” adının “Gazi Üniversitesi Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAZİSAM)” olarak değiştirilmesi ve Merkez Yönetmelik taslağı görüşüldü.

“Gazi Stratejik Araştırmalar Merkezi” adının “Gazi Üniversitesi Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAZİSAM)” olarak değiştirilmesine; Yönetmeliğinin ekteki şekliyle kabulüne ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.