T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 03.12.2015

TOPLANTI SAYISI: 11

2015/168- "Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Görevlileri Temsilciliği Yönergesi" taslağı hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 01.12.2015 tarih ve 138234 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

"Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Görevlileri Temsilciliği Yönergesi"nin ekteki şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.