T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 03.12.2015

TOPLANTI SAYISI: 11

2015/171- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Gazi Üniversitesi “İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü Yönerge” taslağı hakkında Personel Daire Başkanlığının 02.12.2015 tarih 138665 sayılı yazısı görüşüldü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Gazi Üniversitesi “İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü Yönergesi”nin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.