T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 14.01.2016

TOPLANTI SAYISI: 01

2016/01- Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümlerinde okutulmakta olan havuz derslerinin seçilebilme şartları ve seçimlik derslere ilişkin teklifi hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 12.01.2016 tarih ve 3779 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

             Konunun gündemden çekilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.