T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 14.01.2016

TOPLANTI SAYISI: 01

2016/02- Üniversitemiz Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulunun, 2015-2016 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren Sigortacılık Bölümü 6. yarıyıl derslerine "SGR- 314 Vergi Hukuku" (seçmeli) dersinin eklenmesi hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 12.01.2016 tarih ve 3801 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

          Üniversitemiz Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulunun, 2015-2016 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren Sigortacılık Bölümü 6. yarıyıl derslerine "SGR- 314 Vergi Hukuku" (seçmeli) dersinin eklenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.