T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 14.01.2016

TOPLANTI SAYISI: 01

 2016/04- Üniversitemiz Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Bölümü'nün öğrencisi bulunmaması ve gelecek yıllarda da öğrenci alımı ile ilgili altyapının oluşturulamamış olması sebebiyle kapatılması hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 12.01.2016 tarih ve 3803 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

              Üniversitemiz Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Bölümü'nün öğrencisi bulunmaması ve öğrenci alımı için altyapının oluşturulamaması sebebiyle kapatılmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.