T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 14.01.2016

TOPLANTI SAYISI: 01

2016/08- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 03/12/2015 tarih ve 66626 sayılı yazısı gereği, 2015-2016 eğitim öğretim döneminden itibaren, dönem başlamadan önce öğrencilere duyurulmak şartıyla yükseköğretim kurumlarında yaz öğretimi açılması hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 12.01.2016 tarih ve 3932 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

2016/09- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 06/11/2015 tarih ve 60413 sayılı yazısı gereği, 28/10/2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; yükseköğretim kurumlarında eğitim öğretim dönemi başlamadan önce öğrencilerin bilgilendirilmesinin sağlanması şartıyla bütünleme sınavı yapılıp yapılmaması hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 12.01.2016 tarih ve 3933  sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

            09. ve 10. Gündem maddelerinin birlikte görüşülmesine; 2015-2016 Eğitim Döneminde 09.06.2015 tarih ve 2015/67 nolu  Senato Kararı ile belirlenen “Akademik Takvim”in aynen sürdürülmesine; 09.06.2015 tarih ve 2015/70 nolu Senato Kararı ile alınan “2015 Yaz Öğretimi Uygulama Esaslarının” tarihleri güncellenmesi koşulu ile aynen kabulüne; 15.01.2013 tarih ve 2013/09 nolu senato kararı ile alınan yaz okulunun kaldırılması kararının devamına oyçokluğu ile karar verildi.