T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 14.01.2016

TOPLANTI SAYISI: 01

2016/13- “Gazi Üniversitesi Bilgisayar, Ağ ve Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi”, “Gazi Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge” ile  “Gazi Üniversitesi Bilgi Güvenliği Politikası” taslakları hakkında Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 25.12.2015 tarih ve 148172 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

              “Gazi Üniversitesi Bilgisayar, Ağ ve Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi”, “Gazi Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge” ile  “Gazi Üniversitesi Bilgi Güvenliği Politikası” nın ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.