T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 14.01.2016

TOPLANTI SAYISI: 01

2016/14- Teknoloji Fakültesi ve Gazi Eğitim Fakültesi binalarının isimlendirilmesi konusu görüşüldü.

              Üniversitemiz Gazi Eğitim Fakültesi Binalarına Bosna ve Hersek isimlerinin verilmesine, Teknoloji Fakültesi Binalarına Buhara, Semerkant ve Taşkent isimlerinin verilmesinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.