T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 14.01.2016

TOPLANTI SAYISI: 01

2016/16-Üniversitemiz Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun, Gazi Meslek Yüksekokulu/Uzaktan Eğitim bünyesindeki programlara ait olan derslerin, 2015-2016 Bahar yarıyılı itibariyle yürütülmesine ilişkin yapılması planlanan değişiklikler hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 13.01.2016 tarih ve 4213 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

             Üniversitemiz Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun, Gazi Meslek Yüksekokulu/Uzaktan Eğitim bünyesindeki programlara ait olan derslerin, 2015-2016 Bahar yarıyılı itibariyle;

“Meslek Yüksekokulumuza devrolunan uzaktan eğitim programlarında öğrenim gören mevcut öğrencilerin uzaktan eğitim programlarının kapatıldığı tarihten itibaren yeni öğrenci alınmaması sebebiyle öğrenci sayılarının azalması ve sanal sınıf oturumlarına katılımın olmaması veya çok az olması nedeni ile;

 a) 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılından itibaren uzaktan eğitim programlarının uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilen derslerinde; ders materyali olarak daha önceki dönemlerin sanal sınıf oturum kayıtlarının veya elektronik ortamdaki ders notlarının web ortamında yayınlanması şeklinde yürütülmesinin,

 b) Derslerin yürütülmesi, sınav ve öğrenci notlarının değerlendirilmesi için Teknik Bilimler MYO Yönetim Kurulu tarafından bir komisyon oluşturulmasının,

 c) “Ders yönetimi”, “Derslerin koordinasyonu ve denetimi” ve “Ölçme ve değerlendirme soru bankası hazırlama” işlemlerinin Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan komisyon tarafından gerçekleştirilmesinin,”

kabulüne oybirliği ile karar verildi.