T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 14.01.2016

TOPLANTI SAYISI: 01

2016/17- Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Uzaktan Öğretim Lisans Tamamlama Programına başlayacak öğrencilerin doğrudan 3. ve 4. sınıfta okutulacak 5, 6, 7 ve 8. dönemlerde yer alan derslerden sorumlu oldukları, öğrencilerin 3. ve 4. sınıf derslerinden muafiyet taleplerinin hiçbir şekilde dikkate alınmayacağı hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 12.01.2016 tarih ve 3806  sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

              Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Uzaktan Öğretim Lisans Tamamlama Programına başlayacak öğrencilerin doğrudan 3. ve 4. sınıfta okutulacak 5, 6, 7 ve 8. dönemlerde yer alan ekteki müfredattan sorumlu olmalarına, oybirliği ile karar verildi.