T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 14.01.2016

TOPLANTI SAYISI: 01

2016/18- Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği uyarınca Üniversitemiz Akademik Teşvik Geçici Komisyonunun belirlenmesi hakkında Personel Daire Başkanlığının 13.01.2016 tarih ve 4762 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

             Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği uyarınca Üniversitemiz Akademik Teşvik Geçici Komisyonunun ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.