T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 22.02.2016

TOPLANTI SAYISI: 02

2016/25- Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından hazırlanan, "Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Usul ve Esasları" Yönerge taslağı hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 11.02.2016 tarih ve 18069 sayılı yazısı görüşüldü.

            Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından hazırlanan, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim-Öğretim  Sınav Usul ve Esasları”nın ekteki şekliyle  kabulüne oybirliği ile karar verildi.