T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 22.02.2016

TOPLANTI SAYISI: 02

2016/30- Üniversitemiz yükseköğretim programlarında özel öğrenci olarak öğrenim görmek isteyen öğrencilerin talepleri hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 11.02.2016 tarih ve 18074 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

           Üniversitemiz yükseköğretim programlarında özel öğrenci olarak öğrenim görmek isteyen öğrencilerin taleplerinin Eğitim Öğretim Komisyonunun kararı doğrultusunda kabulüne oybirliği ile karar verildi.