T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 22.02.2016

TOPLANTI SAYISI: 02

2016/32- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı ile Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı arasında ortak doktora programı açılması hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 11.02.2016 tarih ve 18062 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

            Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı ile Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı arasında ortak doktora programı açılmasının reddine oyçokluğu ile karar verildi.