T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 22.02.2016

TOPLANTI SAYISI: 02

2016/33- 16.12.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde-2'si uyarınca 2015-2016 eğitim öğretim döneminden itibaren uygulanmak üzere, Rusya Federasyonu'nda önlisans, lisans ve lisansüstü (Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık programları hariç) düzeyde hazırlık sınıfı dahil eğitime başlayan Türk vatandaşı öğrencilerin Üniversitemize yatay geçiş işlemleri ve değerlendirmelerinin 2015-2016 eğitim öğretim yılı için "Gazi Üniversitesi'ne Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yapacak Öğrencilerin Başvurularında ve Değerlendirilmesinde Kullanılacak Olan Kriterler-Asgari Koşullar ve Değerlendirme Esasları"na göre yapılacağı hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 16.02.2016 tarih ve 20135 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

         16.12.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde-2'si uyarınca 2015-2016 eğitim öğretim döneminden itibaren uygulanmak üzere, Rusya Federasyonu'nda önlisans, lisans ve lisansüstü (Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık programları hariç) düzeyde hazırlık sınıfı dahil eğitime başlayan Türk vatandaşı öğrencilerin Üniversitemize yatay geçiş işlemleri ve değerlendirmelerinin 2015-2016 eğitim öğretim yılı için "Gazi Üniversitesi'ne Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yapacak Öğrencilerin Başvurularında ve Değerlendirilmesinde Kullanılacak Olan Kriterler-Asgari Koşullar ve Değerlendirme Esasları"na göre yapılmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.