T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 22.02.2016

TOPLANTI SAYISI: 02

2016/34- 2009 tarih ve 15546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı sonu itibarıyla kapanacak olan Teknik Eğitim Fakültesinin güz ve bahar yarıyılında mezuniyet durumunda olmak ve dönemlik ders kredi toplamının üst sınırı geçmemek kaydı ile öğrencilerin dilekçe vererek talep ettikleri güz yarıyılı derslerinin tamamının açılması hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 17.02.2016 tarih ve 20740 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

          24 Kasım 2009 tarih ve 27416 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararınca 2015-2016 Öğretim Yılı sonu itibarıyla  kapanacak Teknik Eğitim Fakültesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi ve Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencilerin mezuniyet durumunda olduklarını belgelemek kaydı ile 2015-2016 Eğitim –Öğretim Yılı Bahar yarıyılında azami ve bir defaya mahsusen 40 kredi/saat ders alabilmesinin,  ilgili Dekanlıklardan gelen Yönetim Kurulu Kararlarında bu öğrenciler için bildirilen Güz ve/veya Bahar Yarıyılı derslerinin tamamının açılmasının, mezuniyet durumundaki öğrencilerin bu derslere kayıtlarının yapılmasının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.