T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 22.02.2016

TOPLANTI SAYISI: 02

2016/35- Üniversitemiz Gazi Eğitim Fakültesi Bölüm ve Anabilim Dallarında zorunlu ve zorunlu seçmeli dersleri almış olup, 240 AKTS kredisini sağlayan çeşitli sebeplerden dolayı programda yer alan zorunlu ve seçmeli ders oranlarının yetersizliği sebebiyle mezun olamayan öğrenciler hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 17.02.2016 tarih ve 21128 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

        Üniversitemiz Gazi Eğitim Fakültesi bölüm ve anabilim dallarında okutulan, ilgili birimce belirlenen sorumlu oldukları tüm zorunlu ve seçmeli dersleri başarmaları kaydıyla öğrencilerden ulusal kredi veya 240 AKTS kredi şartının aranmamasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.