T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 22.02.2016

TOPLANTI SAYISI: 02

2016/36- Üniversitemiz Edebiyat Fakültesinin Bologna sürecine geçiş nedeniyle yapılan intibak işlemleri sırasında bölüm müfredatlarındaki düzenlemelerden dolayı öğrenci bilgi sisteminde öğrenci karnelerinde görülen problemler hakkında ilgili Dekanlığın 22.02.2016 tarih ve 22842 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

             Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi öğrencilerine ulusal kredi veya AKTS sistemi üzerinden mezuniyet hakkı verilebilmesi için;

a – Bologna Süreci geçişi kapsamında yapılan intibak neticesinde karşılığı olmayan derslerden muaf (M) tutulmaları nedeniyle transkript ve karne hesabında kullanılan kredi değerlerinin bu hesaplarda kullanılmamasına,

b – Bu öğrencilerin karne ve transkriptlerinde görülen intibak nedeniyle muaf (M) olan derslerin karne ve transkriptte sorumlu sayılmamasına,

c – 2012 yılı ve öncesi girişli öğrencilerin mezuniyet işlemlerinde ilgili birimce belirlenen zorunlu ve seçmeli dersleri başarmış olması kaydıyla ulusal kredi veya 240 AKTS kredi şartının aranmamasına,

d - 2013 yılı ve sonrası girişli öğrencilerin mezuniyet işlemlerinde birimce belirlenen zorunlu ve seçmeli dersleri almak koşuluyla mezuniyet için 240 AKTS şartının aranmasına,

e – İntibak nedeniyle karşılığı olmayan derslerin ilgili birimce öğrenci bilgi sistemine işlenmek üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesine

oybirliği ile karar verildi.