T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 24.03.2016

TOPLANTI SAYISI: 04

2016/39- Üniversitemiz Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümüne 2016-2017 eğitim öğretim yılında öğrenci alınması hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 23.03.2016 tarih ve E.38026 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

               Üniversitemiz Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümüne 2016-2017 eğitim öğretim yılında öğrenci alınmasının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.