T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 24.03.2016

TOPLANTI SAYISI: 04

2016/45- Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde yer alan ön koşullu derslerin ön koşullarının müfredattan kaldırılması  konusu görüşüldü.

             Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde yer alan ön koşullu derslerin ön koşullarının müfredattan kaldırılmasının kabulüne oybirliği ile  karar verildi.