T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 12.05.2016

TOPLANTI SAYISI: 05

2016/47- “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği” doğrultusunda hazırlanan “Gazi Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönerge” taslağı hakkında Kalite Güvencesi Derecelendirme Ofisinin 11.05.2016 tarih ve E.59250 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

“Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği” doğrultusunda hazırlanan “Gazi Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönerge”sinin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.