T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 12.05.2016

TOPLANTI SAYISI: 05

2016/48- Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğinin 7. Maddesi kapsamında Üniversitemiz Kalite Güvencesi Komisyonunun belirlenmesi hakkında Personel Daire Başkanlığının 28.04.2016 tarih ve E.53434 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğinin 7. Maddesi kapsamında oluşturulan “Gazi Üniversitesi Kalite Güvencesi Komisyonu”nun ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.