T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 12.05.2016

TOPLANTI SAYISI: 05

2016/49- “Gazi Üniversitesi Etik Komisyonu Yönergesi”nde yapılan değişiklikler hakkında Etik Komisyonunun 27.04.2016 tarih ve E.52992 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

Konunun gündemden çekilmesine, bir sonraki toplantı gündemine alınmasının kabulüne oybirliği ile  karar verildi.