T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 12.05.2016

TOPLANTI SAYISI: 05

2016/50- İnşaatı devam etmekte olan Üniversitemiz Türk Müziği Devlet Konservatuvarı binasında bulunan konser salonlarına isim verilmesi hakkında ilgili Müdürlüğün 18.04.2016 tarih ve E.48658 sayılı yazısının görüşüldü.

             Üniversitemiz Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Kongre ve Konser Salonuna  Buhurizade Mustafa Itri Salonu ve diğer salonlara Aşık Veysel Salonu, Tanburi Cemil Bey Salona, Dede Efendi Salonu, Abdulkadir Meragi Salonu ve Farabi Salonu isimlerinin verilmesinin kabulüne oyçokluğu ile  karar verildi.