T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 12.05.2016

TOPLANTI SAYISI: 05

2016/52- 8 Nisan 2016 tarih ve 29678 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun kapatılarak Spor Bilimleri Fakültesinin açılması hakkındaki karara istinaden Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda bulunan bölüm ve anabilim dallarının, lisans programlarının Spor Bilimleri Fakültesine aktarılması, mevcut öğrencilerin öğrenimlerine Spor Bilimleri Fakültesi olarak devam etmeleri, 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren Spor Bilimleri Fakültesine yeni öğrenci alınması hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 11.05.2016 tarih ve E.59407 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

           8 Nisan 2016 tarih ve 29678 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun kapatılarak Spor Bilimleri Fakültesinin açılması hakkındaki karara istinaden Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda bulunan bölüm ve anabilim dallarının, lisans programlarının Spor Bilimleri Fakültesine aktarılması, mevcut öğrencilerin öğrenimlerine Spor Bilimleri Fakültesi olarak devam etmeleri, 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren Spor Bilimleri Fakültesine yeni öğrenci alınmasının kabulüne oybirliği ile  karar verildi.