T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 12.05.2016

TOPLANTI SAYISI: 05

2016/53- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi 2016-2017 Eğitim - Öğretim yılı güz yarı yılı başına kadar özel öğrenci olarak ders alacak öğrencilerin, kendi Fakültelerinden izin almaları ve bölüm başkanlıkları tarafında isteklerinin kabul edilmesi durumunda ders almalarına ve aldıkları notların öğrenci işleri bilgi sistemine gönderilmesinde yetkinin doğrudan eğitim-öğretim dekan yardımcılığına verilmesi hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 11.05.2016 tarih ve E.59406 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

             Konunun gündemden çekilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.