T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 12.05.2016

TOPLANTI SAYISI: 05

2016/55- Üniversitemiz Senatosu tarafından daha önce kabul edilen kabul edilerek Doğu Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile yürütülen (UOLP) programına kayıtlı öğrencilerin alması gereken derslerin listesine eklenmemiş olan MM300 staj I dersinin 3. sınıf, MM400 staj II dersinin 4. sınıf müfredatına 30 Aralık 2015 tarih ve 2015/19 sayılı Fakülte Kurul Kararının ekindeki şekliyle eklenmesi hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 11.05.2016 tarih ve E.59401  sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

            Üniversitemiz Senatosu tarafından daha önce kabul edilen kabul edilerek Doğu Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile yürütülen (UOLP) programına kayıtlı öğrencilerin alması gereken derslerin listesine MM300 staj I dersinin 3. sınıf, MM400 staj II dersinin 4. sınıf müfredatına 30 Aralık 2015 tarih ve 2015/19 sayılı Fakülte Kurul Kararının ekindeki şekliyle eklenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.